Vifo Idan Artikel 10.06.2021

40 pct. af danskerne udførte frivilligt arbejde i 2020

Der er sket et lille fald i andelen af danskere, der har arbejdet frivilligt i 2020 sammenlignet med 2012, viser VIVE’s Frivillighedsundersøgelse 2020. Af de 40 pct., der har arbejdet frivilligt, har de fleste en lang videregående uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Nøgleord: Frivillighed

Selvom coronakrisen satte en stopper for mange arrangementer og fritidsaktiviteter i 2020, har det ikke helt afholdt danskerne fra at påtage sig frivillige opgaver i landets idrætsforeninger, skolebestyrelser og spejderbevægelser. Frivillighedsundersøgelsen 2020 udgivet af VIVE viser, at 40 pct. af danskerne har arbejdet frivilligt i 2020 – enten virtuelt, tidsafgrænset som f.eks. hjælper til et arrangement eller indenfor et af 14 undersøgte områder som f.eks kultur, idræt eller fritid.

Selv om mange var frivillige i 2020, er der dog et fald på 3 procentpoint i forhold til 2012, hvor undersøgelsen sidst blev lavet. Ifølge VIVE skyldes det, at der er færre danskere, der har deltaget i tidsafgrænsede frivillige aktiviteter sidste år.

”COVID-19-pandemien i 2020 har medført aflysninger af mange festivaler, indsamlingsaktiviteter og andre tidsafgrænsede arrangementer, som normalt er afhængige af at kunne mobilisere mange frivillige for at kunne gennemføres,” skriver VIVE i rapporten.

Til gengæld har der været en lille vækst i andelen, der har deltaget i frivilligt arbejde på mindst ét af de 14 områder, som VIVE har inddelt det frivillige arbejde i, og der er samtidig en større andel, der deltager i virtuelt frivilligt arbejde i 2020 sammenlignet med 2012.

Tidsforbruget på frivilligt arbejde er faldende

Idrætsområdet er ligesom i 2012 det område, som beskæftiger flest frivillige (12 pct.), mens der er 6 pct. af danskerne, der svarer, at de har arbejdet frivilligt inden for ’Bolig- og lokalsamfundsområdet’ og 5 pct. inden for ’Fritidsområdet i øvrigt’, der blandt andet tæller hobbyforeninger og spejderkorps.

Selvom andelen af danskere, der har udført frivilligt arbejde i 2020 er forholdsvis stabilt fra de tidligere år, er der en tendens til, at danskerne bruger færre timer på frivilligt arbejde hver måned.

I 2004 havde de frivillige i gennemsnit brugt 17 timer inden for den seneste måned på frivilligt arbejde, i 2012 var det faldet til 16 timer, og i 2020 er det gennemsnitlige timeantal 15,5 timer.

Det største fald i antal timer er sket i kategorien ’Fritid’, som både dækker over kultur, idræt og fritid. Her brugte danskerne i gennemsnit 16 timer på frivilligt arbejde om måneden i 2012, mens de sidste år brugte 12 timer.

”Noget af nedgangen i tidsforbruget på disse områder kan måske forklares med en nedsat aktivitet på grund af COVID-19-pandemien i 2020. Men samtidig har det været en tendens, vi har set igennem en årrække”, skriver VIVE.

Der er flest frivillige blandt højtuddannede

Kaster man et blik på, hvem de frivillige er, er der fortsat tendens til, at der findes flere frivillige blandt dem med en lang uddannelse. Eksempelvis er det 26 pct. af de danskere, der ikke har en erhvervsuddannelse, som har arbejdet frivilligt det seneste år, mens det gælder for 48 pct. blandt den gruppe, der har en lang videregående uddannelse.

Til gengæld lægger de frivillige uden en erhvervsuddannelse flere timer i det lokale spejderkorps eller i grundejerforeningen (20 timer den seneste måned) end dem med en lang videregående uddannelse (16 timer den seneste måned).

Den samme tendens gør sig gældende, når det gælder tilknytningen til arbejdsmarkedet. Ifølge VIVE er der en vis sammenhæng mellem, om man har et arbejde og sandsynligheden for at deltage i frivilligt arbejde.

34 pct. af den gruppe af danskere, der ikke er i arbejde, har været frivillige inden for det seneste år. Hos den gruppe af danskere, der arbejder op til 40 timer om ugen, er der 37 pct., som arbejder frivilligt, mens 40 pct. af de danskere, der arbejder over 40 timer om ugen, er frivillige.

Den samme tendens gør sig dog gældende her. De frivillige med en lang arbejdsuge bruger nemlig lidt mindre tid på det frivillige arbejde end de frivillige, der ikke er i arbejde. I gennemsnit har de brugt 15 timer den seneste måned, mens de frivillige uden tilknytning til arbejdsmarkedet har brugt 19 timer.

Dyk ned i baggrundsnotatet og bliv klogere på de værdier og dannelsesidealer, der former og kendetegner de uniformerede korps.

Download rapporten

Andre Udgivelse maj 2021
Frivillighedsundersøgelsen 2020