Kommunikationskonsulent

Cecilie Hedegaard Bak

Bidrager til instituttets formidlingsopgaver samt opdatering og udvikling af instituttets hjemmesider. Er desuden vært på instituttets podcast 'Viden i spil'.

cecilie.bak@idan.dk

+45 3028 4928

Cecilie er ansat hos Idrættens Analyseinstitut som kommunikationskonsulent, hvor hendes primære opgaver består af formidling på diverse platforme herunder sociale medier. 

Cecilie er desuden vært på podcasten Viden i spil med Idrættens Analyseinstitut, hvor hun inviterer gæster fra instituttet samt andre vidensinstitutioner og organisationer i studiet til en snak om en bred vifte af emner indenfor idrættens verden. 

Derudover bidrager hun med video- og nyhedsproduktion. 

Hun har en bachelor i sociologi fra AAU samt en kandidat i analytisk journalistik fra AU og har skrevet speciale om, hvordan digitale og sociale medier kan skabe nye former for fællesskaber i den selvorganiserede idræt.

Hun har tidligere været ansat som kommunikationskonsulent i Danmarks Idrætsforbund under sin studietid samt i et vikariat. Senest har hun været kommunikations- og marketingsansvarlig i Nørresundby Idrætscenter.

Kom til videns- og visionsdag om den organiserede amatørkultur

Cecilie Hedegaard Bak

Træningstilbud for sårbare unge styrker trivslen og udvides nu til FGU-elever

Cecilie Hedegaard Bak

Svømmeklubber skal bidrage til at udvikle samarbejdet mellem DGI og SvømDanmark

Cecilie Hedegaard Bak

Byhøjskolen i Aarhus tiltrækker kreative unge, som udvikler kulturen i kommunen

Cecilie Hedegaard Bak

Højskoleprojekt har ført til større globalt udsyn og mange projekter om bæredygtighed

Cecilie Hedegaard Bak

De fleste atleter trives, men over halvdelen har overvejet karrierestop

Cecilie Hedegaard Bak

Idan undersøger borgernes tilfredshed med idrætsanlæg og kulturfaciliteter i Gentofte Kommune

Cecilie Hedegaard Bak

Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage

Cecilie Hedegaard Bak

Ny undersøgelse skal afdække omfanget af fitnessdoping i Danmark

Cecilie Hedegaard Bak

Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive

Cecilie Hedegaard Bak

Play the Game 2024 sætter spot på Paris 2024 og russisk og belarusisk deltagelse

Cecilie Hedegaard Bak

Nyt inspirationskatalog giver anbefalinger til amatørkulturens arbejde med at inkludere ensomme børn og unge

Cecilie Hedegaard Bak

Litteraturstudie skal skabe fælles forståelse for, hvad der skaber trivsel for børn og unge i foreningsidrætten

Cecilie Hedegaard Bak

Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne

Cecilie Hedegaard Bak

Analytikere fra Idan hædres for deres akademiske arbejde

Cecilie Hedegaard Bak

LOA: Bedre viden om brugernes behov kan give socialt bæredygtige faciliteter

Cecilie Hedegaard Bak

Forstander: De frie fagskoler har så meget potentiale, men politikerne har hængt deres hat på FGU

Cecilie Hedegaard Bak

Mentorforløb og vejledning er bedre til at holde på de frivillige end formelle kurser

Cecilie Hedegaard Bak

Play the Game offentliggør kortlægning af aktørerne bag Saudi Arabiens sportsstrategi, der afdækker store interessekonflikter

Cecilie Hedegaard Bak

Evaluering: Efterskoleophold er en udfordring for håndbold, som bør satse på hygge, fællesskab og et godt træningsmiljø for at holde på de unge

Cecilie Hedegaard Bak

Klimakrisen kræver globale og strukturelle løsninger, men folkeoplysningen kan og skal skubbe på den grønne omstilling, mener folkeoplysningens aktører

Cecilie Hedegaard Bak

Professor: Det er vigtigt at være tydelig om værdier og forventninger, hvis man vil rekruttere frivillige

Cecilie Hedegaard Bak

Efter coronakrisen: Idrætsbilledet har ændret sig, og det har gruppen af aktive også

Cecilie Hedegaard Bak

Hør om folkeoplysningens særlige muligheder for at arbejde med bæredygtighed på Vifo-konferencen

Cecilie Hedegaard Bak

Bevæg dig for livet: Flere er aktive i visionskommunerne, men selvorganiseret idræt er mere populært end foreningsidræt

Cecilie Hedegaard Bak

Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde

Cecilie Hedegaard Bak

150 foreninger går forrest i kampen for mindre diskrimination i idrætten

Cecilie Hedegaard Bak

Idan evaluerer samarbejdet med Team Danmark om talentudvikling i Aalborg Kommune

Cecilie Hedegaard Bak

Fem samarbejdspartnere støtter og bidrager til Vifos folkeoplysningskonference 2023

Cecilie Hedegaard Bak

Idan evaluerer det svenske elitesportssystem og dets konkurrenceevne

Cecilie Hedegaard Bak

Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune

Cecilie Hedegaard Bak

Ekspert: Dansk cykelsport kommer til at stå overfor et dilemma, når Abu Dhabi bliver værter for VM i cykling i 2028

Cecilie Hedegaard Bak

Årets konferenceprogram er opdateret med temaer og bekræftede oplægsholdere

Cecilie Hedegaard Bak

Vifo ser nærmere på amatørkulturen i Danmark

Cecilie Hedegaard Bak

Dilemma: Bør Team Danmark fokusere på kortsigtede resultater eller tidlig talentudvikling?

Cecilie Hedegaard Bak

Opfølgning på trivselsundersøgelse: Alle har et ansvar for det gode eliteidrætsmiljø, men hvem skal tage teten?

Cecilie Hedegaard Bak

Idan evaluerer Hillerød Kommune og Team Danmarks samarbejde om talentudvikling

Cecilie Hedegaard Bak

DFS ansætter ny sekretariatschef

Cecilie Hedegaard Bak

SDU: Borgernes lokale engagement afhænger af størrelsen på lokalsamfundet

Cecilie Hedegaard Bak

DIF efter Qatar: Sådan bør dansk idræt håndtere uønskede værtskaber

Cecilie Hedegaard Bak

Henrik Brandt modtager Gerlev-prisen 2023

Cecilie Hedegaard Bak

Ungepanel diskuterede god journalistik og ’Folkets Journalistpris’ på Ungdomsøen

Cecilie Hedegaard Bak

Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”

Cecilie Hedegaard Bak

Ny coronaundersøgelse: Mere end halvdelen af den voksne befolkning har skiftet idrætsvaner, siden coronakrisen startede

Cecilie Hedegaard Bak

Debat: Hvad skal der ske med de unge, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, hvis kommunerne vender daghøjskolerne ryggen?

Cecilie Hedegaard Bak

Team Danmark-ordningen for erhvervsuddannelser er blevet gjort permanent, så nu skal kendskabet til ordningen udbredes

Cecilie Hedegaard Bak

Medlemstal 2022: Rekordmange medlemmer i landets idrætsforeninger, men de 7-12-årige er ikke kommet tilbage efter coronakrisen

Cecilie Hedegaard Bak

EU vil forbyde kunstgræsbaner med gummigranulat af miljøhensyn, men et nyt forskningsprojekt viser, at det måske ikke er nødvendigt

Cecilie Hedegaard Bak

Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste

Cecilie Hedegaard Bak

Idan undersøger, om coronakrisen har bidt sig fast i danskernes idrætsvaner efter, at samfundet er vendt tilbage til normalen

Cecilie Hedegaard Bak

Ny Idan-rapport giver indblik i Team Danmarks atleters trivsel og oplevelse af grænseoverskridende adfærd

Cecilie Hedegaard Bak

Debatpilot: ”Debatpilotuddannelsen giver mulighed for at indgå i en dialog på en mere åben og undersøgende baggrund”

Cecilie Hedegaard Bak

Ny rapport giver indblik i danskernes forventninger til den digitale idrætsforening samt bud på fremtidige potentialer

Cecilie Hedegaard Bak

Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel

Cecilie Hedegaard Bak

Frederiksberg Idræt tager temperaturen på diversiteten i idrætten på Frederiksberg

Cecilie Hedegaard Bak

Nyt fra Facilitetsdatabasen: Antallet af fitnesscentre er stagneret og væksten sat på pause

Cecilie Hedegaard Bak

Notat fra Vifo beskriver erfaringer med at give nyt liv til det klassiske foredrag

Cecilie Hedegaard Bak

Idan Forum er klar med programmet for 2023

Cecilie Hedegaard Bak

Nyt studie: Symptomer på spiseforstyrrelse er udbredt i dansk eliteidræt

Cecilie Hedegaard Bak

Funktionærer får flere motionstilbud på arbejdspladsen end (u)faglærte

Cecilie Hedegaard Bak

Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives

Cecilie Hedegaard Bak

Frivillighed: Ledelsen skal lede og lave langsigtede løsninger frem for brandslukning

Cecilie Hedegaard Bak

Vifo skal evaluere Frirummets modsvar til råbekultur og konfliktunderholdning

Cecilie Hedegaard Bak

Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter

Cecilie Hedegaard Bak

Energikrise: Idrætsanlæg har brug for politikernes hjælp, men de skal også selv være en del af løsningen

Cecilie Hedegaard Bak

Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse

Cecilie Hedegaard Bak

Idan måler trivsel og tilfredshed blandt Team Danmark-atleter

Cecilie Hedegaard Bak

Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen

Cecilie Hedegaard Bak

I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul

Cecilie Hedegaard Bak

DEO giver mulighed for at rejse fra lænestolen

Cecilie Hedegaard Bak

I Sport X kommer fællesskabet før faciliteterne

Cecilie Hedegaard Bak

DUF og Ældre Sagen ønsker at styrke den digitale samtale

Cecilie Hedegaard Bak

Højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet

Cecilie Hedegaard Bak

Størstedelen af danske børn og unge er ikke aktive nok

Cecilie Hedegaard Bak

Unge på erhvervsuddannelser vil ikke være mere fysisk aktive

Cecilie Hedegaard Bak

Kasper Hjulmand: Alle bør have som mål at hjælpe børn

Cecilie Hedegaard Bak

Deltagelsen i fysisk aktivitet falder med funktionshæmning

Cecilie Hedegaard Bak

Grundtvigsk Forum eksperimenterer med folkeoplysning

Cecilie Hedegaard Bak

WADA’s nye etiske udvalg får en dansker som formand

Cecilie Hedegaard Bak

Atleter er tilfredse med placeringen af trivselsfunktion

Cecilie Hedegaard Bak

Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at

Cecilie Hedegaard Bak

FFD vil forhindre seksuelle krænkelser med seksuel dannelse

Cecilie Hedegaard Bak

Coronakrisen har slået hårdt til idrætten i Aarhus

Cecilie Hedegaard Bak

Rapport giver bud på drift af outdoorfaciliteter i fremtiden

Cecilie Hedegaard Bak

Bud på forskellige måder at drifte outdoorfaciliteter på

Cecilie Hedegaard Bak

Flere mænd end kvinder er vendt tilbage til foreningerne

Cecilie Hedegaard Bak

Folkets Journalistpris: Journalistik styrker offentlig debat

Cecilie Hedegaard Bak

Crossfit & øvelser skal hjælpe sårbare unge til mere trivsel

Cecilie Hedegaard Bak

Ny rapport fra Vifo kortlægger fritidslivet på Færøerne

Cecilie Hedegaard Bak

Idrætsfaciliteter har været forandringsparate under corona

Cecilie Hedegaard Bak

Idan skal undersøge det finske elitesportssystem

Cecilie Hedegaard Bak

Ny rapport fra DIF giver råd om inklusion af transkønnede

Cecilie Hedegaard Bak

Idan kortlægger borgernes svømmekultur i Thisted Kommune

Cecilie Hedegaard Bak

Danmark vil have mere gennemsigtighed i international idræt

Cecilie Hedegaard Bak

Ny rapport viser, at de fleste Team Danmark atleter trives

Cecilie Hedegaard Bak

Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport

Cecilie Hedegaard Bak

Naturen er fortsat en populær arena for motionsaktiviteter

Cecilie Hedegaard Bak

Projekt kortlægger handicappedes deltagelse i foreningslivet

Cecilie Hedegaard Bak

Forskel på unges frivillige engagement sammenlignet voksne

Cecilie Hedegaard Bak

Børn med autisme deltager sjældent i foreningsidræt

Cecilie Hedegaard Bak

Aktive ældre trives bedre end ældre, der ikke dyrker sport og motion

Cecilie Hedegaard Bak

Aalborg Kommune vil skabe fysisk aktive fællesskaber

Cecilie Hedegaard Bak

Antallet af fitnesscentre er steget trods corona, men fremtiden er fortsat usikker

Cecilie Hedegaard Bak

Forskel på danskernes bevægelsesvaner i kommunerne

Cecilie Hedegaard Bak

Fremtidens idrætsfaciliteter sættes til debat

Cecilie Hedegaard Bak

Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler

Cecilie Hedegaard Bak

Debat om brugbar idrætsforskning

Cecilie Hedegaard Bak

Fem gange så mange ser sport på tv som på stadion

Cecilie Hedegaard Bak

Notat giver overblik over potentialer ved kameramåling

Cecilie Hedegaard Bak

Rapport om seksuelle krænkelser får DUF til at handle

Cecilie Hedegaard Bak

40 pct. af danskerne udførte frivilligt arbejde i 2020

Cecilie Hedegaard Bak

Idrætslivet beskæftiger 30 pct. af de frivillige i Danmark

Cecilie Hedegaard Bak

DIF og DGI får direkte besked om plettede børneattester

Cecilie Hedegaard Bak

Voksne danskere motiveres vidt forskelligt ift. bevægelse

Cecilie Hedegaard Bak

Spejdere er glade for samarbejdet med kommunerne

Cecilie Hedegaard Bak

Flere danskere dropper motion på grund af manglende overskud

Cecilie Hedegaard Bak

Domme for seksuel omgang med børn over 15 år skal fremgå af børneattester

Cecilie Hedegaard Bak

GADEIDRÆT når ud til de sårbare, men pigerne mangler stadig

Cecilie Hedegaard Bak

Store forventninger til projekt i Purhus for familier

Cecilie Hedegaard Bak

Idrætsforeninger mistede medlemmer i 2020

Cecilie Hedegaard Bak

Danskerne dyrker flere forskellige idrætsaktiviteter end før

Cecilie Hedegaard Bak

Rapport over over kommunernes arbejde med folkeoplysningen

Cecilie Hedegaard Bak

Coronakrisen har ændret vores bevægelsesvaner

Cecilie Hedegaard Bak

Børn og unges fysiske aktivitet er faldet under nedlukningen

Cecilie Hedegaard Bak

Politikere vil fritage små foreninger for regler om hvidvask

Cecilie Hedegaard Bak

Kommunal støtte til foreningsfitness er lovlig

Cecilie Hedegaard Bak

Folketinget giver 2,9 mio. kr. til coronasikker version af Folkemødet 2021

Cecilie Hedegaard Bak

Idrætsdeltagelsen er mindre påvirket nu end ved første lockd

Cecilie Hedegaard Bak

Mange flere er begyndt at køre MTB under coronakrisen

Cecilie Hedegaard Bak

FFD åbner online højskole for hele Danmark

Cecilie Hedegaard Bak

Forskningsprojekt skal afdække bivirkninger af motionsdoping

Cecilie Hedegaard Bak

Coronakrisen kradser fortsat i fitnessbranchen

Cecilie Hedegaard Bak

Hver femte LGBTI person føler sig ikke inkluderet i idrætten

Cecilie Hedegaard Bak

DR og idrætsorganisationerne vil sætte danskerne i bevægelse

Cecilie Hedegaard Bak

Nyt projekt skal skabe god kropskultur blandt børn og unge

Cecilie Hedegaard Bak

Stigningen i danskernes idrætsdeltagelse er gået i stå

Cecilie Hedegaard Bak

Coronakrisen presser yogalærere, som vil kortlægge branchen

Cecilie Hedegaard Bak

Nyt borgerforslag ønsker debat i Folketinget om at boykotte VM i Qatar

Cecilie Hedegaard Bak

Friluftsrådet vil have flere børn ud i naturen om vinteren

Cecilie Hedegaard Bak

Idrætslærerne bytter gymnastiksalen ud med naturen

Cecilie Hedegaard Bak

COVID-19 har skabt mere bevægelse og udendørs undervisning

Cecilie Hedegaard Bak

Purhus IF skaber trivsel med bevægelse til babyer & små børn

Cecilie Hedegaard Bak

Udøver- og antidopingorganisationer vil sammen presse WADA

Cecilie Hedegaard Bak

Idrætsorganisationer støtter appel om ny folkesundhedslov

Cecilie Hedegaard Bak

Ældre Sagens motionsdeltagere føler sig mere fitte end andre

Cecilie Hedegaard Bak

Ældre Sagen i Aalborg mangler frivillige til motionstilbud

Cecilie Hedegaard Bak

Ældre Sagen tiltrækker vante motionister og immobile ældre

Cecilie Hedegaard Bak

DBU presser FIFA for en kompensationsmodel i kvindefodbolden

Cecilie Hedegaard Bak

Vifo undersøger de uniformerede korps i fem store byer

Cecilie Hedegaard Bak

Team Danmark-ordningen for gymnasieuddannelser er en succes

Cecilie Hedegaard Bak

Idrætsfællesskaber skal løse sociale problemer i Grønland

Cecilie Hedegaard Bak

Vifo undersøger de uniformerede korps i Aalborg Kommune

Cecilie Hedegaard Bak

Nyt lovforslag skal forhindre krænkelser af eliteatleter

Cecilie Hedegaard Bak

Mange er fysisk aktive i Grønland, idrætsdeltagelsen er lav

Cecilie Hedegaard Bak

Innovative idrætsanlæg er hårdt pressede af coronakrisen

Cecilie Hedegaard Bak

Sociale medier kan fastholde medlemmerne i idrætsforeninger

Cecilie Hedegaard Bak

Foreninger & faste træningstider får rullesport til at vokse

Cecilie Hedegaard Bak

Fitnessbranchen boomede før coronakrisen

Cecilie Hedegaard Bak

Undersøgelse af idrætsfaciliteters fremtid ud fra COVID-19

Cecilie Hedegaard Bak

Små fitnesscentre lider under krisen, men medlemmer hjælper

Cecilie Hedegaard Bak

Ny bog skal bringe kroppen ind i historieundervisningen

Cecilie Hedegaard Bak

Coronakrisen skaber digitale højskoler

Cecilie Hedegaard Bak

Folkeoplysende foreningers fremtid forhandles

Cecilie Hedegaard Bak

Idan Forum kickstartede året med en studietur til London

Cecilie Hedegaard Bak

Idan undersøger idrætten i Fredericia Kommune

Cecilie Hedegaard Bak

Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet

Cecilie Hedegaard Bak

Idan undersøger foreningslivet i Aarhus Kommune

Cecilie Hedegaard Bak

Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence

Cecilie Hedegaard Bak

Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen

Cecilie Hedegaard Bak

Konference undersøger drivkraft i frivilligt socialt arbejde

Cecilie Hedegaard Bak

Idan evaluerer Team Danmarks ordning for ungdomsuddannelser

Cecilie Hedegaard Bak

Innovationscenter skal skabe vækst i dansk sportsindustri

Cecilie Hedegaard Bak

Idan Forum 2020 lægger ud med en studietur til London

Cecilie Hedegaard Bak

Politikere vil have flere fritidspas, men giver det succes?

Cecilie Hedegaard Bak

Idan undersøger danskernes svømmevaner

Cecilie Hedegaard Bak

LGBTI-personers trivsel i idrætsforeningerne skal forbedres

Cecilie Hedegaard Bak

Vifo Forum debatterede bibliotekernes fremtidige rolle

Cecilie Hedegaard Bak

6 mio. kr. skal skabe flere lokale naturoplevelser i 2020

Cecilie Hedegaard Bak

Tidligere folketingsmedlem tiltræder som sekretariatschef i DFS

Cecilie Hedegaard Bak

Vifo undersøger Ældre Sagens motionstilbud i lokalafdelinger

Cecilie Hedegaard Bak