Vifo Artikel 27.03.2018

8 pointer om børn og unges udeliv

Børn har en bredere naturforståelse end voksne, og de kommer primært i naturen for at møde vennerne. Lokale og Anlægsfonden har samlet ny viden om børn og unges udeliv til 8 pointer, som fonden anbefaler i forhold til uderum og faciliteter i det fri til børn og unge.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Natur

For børn og unge er det sociale mødested i naturen vigtigere end den visuelle naturoplevelse. Uderum og faciliteter i det fri skal ligge i nærheden af bopæl og skole og være let tilgængelige. Og så skal børn og unge opleve, at de bliver hørt og får et ejerskab til stedet.

Det er nogle af de otte centrale pointer om 10-15-åriges aktive udeliv, som Lokale og Anlægsfonden har udarbejdet og anbefaler i forhold til uderum og faciliteter i det fri.

Læs pointerne her:

8 vigtige pointer om børn og unges aktive udeliv

De otte pointer bygger på forskningsprojektet NatureMoves, et seminar på SDU og erfaringer fra Lokale og Anlægsfonden. NatureMoves-projektet undersøger 10-15-åriges brug af naturen i fritiden, og hvilken betydning de fysiske rammer har for deres hverdags-friluftsliv. Forskningsenheden Active Living, Syddansk Universitet står bag.

Af pointerne fremgår det blandt andet, at der er stor forskel på, hvad piger og drenge har brug for. Drenge samles ofte om en aktivitet og sætter pris på, at en facilitet understøtter leg, udfordringer og mestring. Piger, derimod, sætter den sociale dimension højt, og mens de yngste har fokus på leg, har de ældste et fokus på motion.

Læs mere