Vifo Idan Artikel 29.10.2020

Ældre Sagens motionsdeltagere føler sig mere fitte end andre ældre

En ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning viser, at 80 pct. af dem, der deltager på Ældre Sagens motionshold, er meget motionsvante og selv vurderer, at deres helbred er godt. Samtidig tiltrækker Ældre Sagen også en stor gruppe ældre, der ikke har været vant til at dyrke sport og motion tidligere.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak

Hos størstedelen af deltagerne på Ældre Sagens motionshold er motion en naturlig del af hverdagen og har været det i mange år. En ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) viser nemlig, at 80 pct. af deltagerne i nogen eller høj grad har dyrket motion og været fysisk aktive gennem hele deres voksenliv (se figur 1). Samtidig viser undersøgelsen, at 79 pct. af deltagerne også dyrker motion andre steder – enten i Ældre Sagen eller i f.eks. foreninger og fitnesscentre.

Figur 1: Deltagernes tidligere motionserfaring (andel i pct.)Figuren viser respondenternes svar på, hvilket udsagn der bedst beskriver deres erfaringer med motion og fysisk aktivitet i deres voksenliv (i andele). n = 860.

”Det er spændende tal, for det siger for det første noget om, hvilke vaner de har haft gennem livet, men for det andet viser det, hvor nærliggende det er for den enkelte at deltage i et motionstilbud. For hvis man ikke har prøvet at være fysisk aktiv før, så vil det være sværere for vedkommende at melde sig til et motionshold,” siger Henriette Bjerrum, der er centerleder i Vifo.

Hun fremhæver samtidig, at de resterende 20 pct. af deltagerne i mindre grad eller slet ikke har været vant til at dyrke sport og motion, før de begyndte på motionshold i Ældre Sagen.

”Det er flot, at Ældre Sagen formår at tiltrække den målgruppe, for når man ikke er eller har været særligt vant til at dyrke motion, betyder det også, at man ikke har været vant til at prioritere det, og man har måske heller ikke den store tillid til sin egen fysiske formåen,” forklarer Henriette Bjerrum.

Deltagerne har et godt selvvurderet helbred

Ikke overraskende består den primære gruppe af deltagere på Ældre Sagens motionshold af ældre i aldersgruppen 65-84 år. Kun 5 pct. af deltagerne i undersøgelsen er under 65 år, mens 8 pct. af deltagerne er 85 år eller derover.

I undersøgelsen er deltagerne blevet bedt om at vurdere deres eget helbred, og 90 pct. svarer, at de vurderer deres helbred som godt, vældig godt eller fremragende, hvilket er over gennemsnittet for ældre over 65 år på 77 pct. (Den nationale sundhedsprofil 2017). Henriette Bjerrum understreger dog, at undersøgelsen ikke kan sige noget om, hvorvidt det lige præcis er de ældres deltagelse på hold i Ældre Sagen, der har betydning for resultaterne, da der kan være mange faktorer, der spiller ind.

Figur 2: Selvvurderet helbred blandt hhv. Ældre Sagens deltagere og befolkningen over 65 år (andel i pct.)Figuren viser respondenternes selvvurderede helbred (i andele i pct.). Ældre Sagens deltagere, n=918. Den nationale sundhedsprofil 2017, n=52451.

At holde sig i god form er en vigtig motivationsfaktor

Der kan være mange gode grunde til at dyrke sport og motion, og motivationsfaktorerne for deltagerne på Ældre Sagens motionshold spænder også bredt. Men for 90 pct. af dem er det at holde sig i god fysisk form en vigtig motivationsfaktor for at komme af sted, mens 87 pct. motiveres af, at det er godt for helbredet.

Udover de sundhedsmæssige faktorer er det sociale aspekt også vigtigt for deltagerne. 76 pct. angiver det sociale samvær som en af grundene til at deltage på motionsholdene. Det er især cyklisterne, bordtennis- og badmintonspillerne samt dem, der dyrker ’billard og kegler, krolf, golf og petanque’, hvor det sociale samvær spiller en stor rolle.

Figur 3: Grunde til at deltage i motionsaktiviteter 

Figuren viser svar på spørgsmålet "Hvorfor går du til motion?" (andele i pct.). n = 942. Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar, hvorfor andelene ikke summerer 100 pct.

Den motivationsfaktor, der får færrest op af sofaen, er konkurrenceelementet, idet kun 35 pct. af deltagerne angiver, at de bliver motiveret af at konkurrere med sig selv eller andre. Deltagere med denne motivationsfaktor vælger derfor ikke overraskende at være aktive på de hold, hvor der er kamp eller konkurrence med i aktiviteten. Det er især bordtennis- og badmintonspillere (71 pct.) og deltagerne på billard og kegler samt krolf, golf og petanque (54 pct), der er motiveret af konkurrence.

”Vores undersøgelse understreger, at deltagerne har forskellige grunde til at dyrke motion, og at det højst sandsynligt har betydning for, hvilken form for motion man vælger at dyrke. Det betyder også, at det er rigtig vigtigt, at Ældre Sagen har en bred vifte af tilbud, hvis de ønsker at nå ud til en bred gruppe af ældre,” siger Henriette Bjerrum.

Ældre Sagen udbyder alt fra dans til bowling

Undersøgelsen viser, at Ældre Sagen har en bred vifte af aktiviteter. Blandt de mest udbredte motionstilbud i lokalafdelingerne er vandre- og gåture i naturen samt ’bowling, bowls og billard’, men også ’krolf, petanque og golf’, stolemotion samt ’gymnastik, seniormotion og yoga’ bliver tilbudt mange steder (se figur 4).

Figur 4: Hvilke former for motionsaktiviteter har I i jeres lokalafdeling? (andel i pct.)

Figuren viser andelen af lokalafdelinger med motionsaktiviteter, som har de respektive aktiviteter.

”De aktiviteter, som Ældre Sagen udbyder, stemmer rigtig godt overens med det, vi ved om de ældres generelle sports- og motionsvaner. Hvis vi ser på Idans motionsvaneundersøgelse fra 2016, så viser den, at ældre over 60 år i høj grad deltager i aktiviteter som vandreture, gymnastik, styrketræning, svømning og cykling,” siger Henriette Bjerrum.

Som sagt udbyder Ældre Sagen mange forskellige aktiviteter, men samtidig er Ældre Sagen ikke den eneste aktør på området. Der er masser af idrætsforeninger, aftenskoler og private udbydere af motion, så hvorfor vælger deltagerne at melde sig til Ældre Sagens tilbud? Det gør de fleste af den simple årsag, at Ældre Sagen udbyder lige præcis den aktivitet, som de gerne vil dyrke (56 pct.). 36 pct. peger derimod på, at det har været vigtigt for deres valg, at aktiviteterne er målrettet til deres aldersgruppe, og for 34 pct. har det haft betydning, at aktiviteten foregår i nærheden af, hvor de bor. Undersøgelsen viser også, at jo ældre deltagerne er, jo større betydning har det, at aktiviteterne er tilpasset og foregår tæt på hjemmet.

Download undersøgelsen

Ældre damer med bolde. Foto: Gettyimages/FredFroese
Idan Vifo Udgivelse august 2020

Motionstilbud i Ældre Sagen

Andre Udgivelse oktober 2020

Motionstilbud i Ældre Sagen - En undersøgelse af Ældre Sagens udbud af motionsaktiviteter, deres deltagere og deres frivillige – forkortet udgave

Læs lignende nyheder

Ældre dyrker yoga. Foto: GettyImages/RgStudio
Vifo Idan Artikel 29.10.2020
Socialt samvær tiltrækker motionsfrivillige til Ældre Sagen
Kvinde strækker ud efter træning
Vifo Idan Artikel 18.09.2020
Ældre Sagen tiltrækker både den vante motionist og de immobile ældre
Træning i Ældre Sagen
Vifo Idan Artikel 18.09.2020
Ældre Sagen i Aalborg mangler frivillige til at drive deres motionstilbud
Seniorer styrketræner
Idan Artikel 28.09.2021
Aktive ældre trives bedre end ældre, der ikke dyrker sport og motion