Vifo Kommentar 09.08.2016

Aftenskolen skal i skyen

Kommentar: Lad os sætte folkeoplysningen fri og flytte den op i skyen, skriver AOF Danmarks digitale chef, Daniel Akselsen, i denne kommentar. Aftenskoleområdet kan gå en spændende tid i møde, hvis det formår at skabe udvikling og innovation, hvor det ikke er et formål i sig selv at modtage kommunale tilskud.

Skrevet af: Daniel Akselsen

I en kommentar på vifo.dk den 7. juni 2016 skriver John Meinert Jacobsen, administrerende direktør i AOF, at fremtidens folkeoplysning er brugerdrevet, og at AOF med den digitale platform GoJoin vil skabe brugerdrevet folkeoplysning.

Jeg er helt enig i, at de landsdækkende oplysningsforbund nødvendigvis må disrupte sig selv med de nye deleøkonomiske muligheder – dvs. bryde med den eksisterende forretningsmodel og finde nye måder at realisere deres formål på. Der er mange muligheder for at bruge deleøkonomien som grundlag for udvikling af folkeoplysningsområdet, men jeg oplever desværre et meget ensidigt fokus på aktiviteter, der kan modtage kommunale tilskud. Især på aftenskoleområdet. Jeg synes det er synd, at aktørerne på aftenskoleområdet ikke er bedre til at udvikle tilbud uden for tilskudsrammen og benytte de muligheder, som digitaliseringen og dermed deleøkonomien har åbnet op for.

Digitaliseringen af ressourcerne

Mange virksomheder, herunder også oplysningsforbundene og aftenskolerne, tror, at de arbejder med digitalisering, fordi de har en hjemmeside og bruger sociale medier. De kradser dog kun i overfladen og formår ikke at sætte digitalisering på dagsordenen. I stedet bør digitaliseringen tænkes ind i aftenskolernes værdikæde og grundlæggende koncept.

De fleste ting i samfundet og vores liv er blevet digitaliseret. De ting, der ikke er det endnu, bliver det i de kommende år.  Alt er flyttet i den digitale sky. Og når det bliver digitaliseret, kan det deles. Det betyder en grundlæggende forandring i måden hvorpå man skal tænke ressourcer. Vi bevæger os nemlig fra begrænsede til næsten ubegrænsede ressourcer.

For meget få penge har jeg ubegrænset adgang til biler hos Gomore, da jeg kan låne i stedet for at eje. Jeg behøver heller ikke længere, at købe en boremaskine, da jeg kan låne den gennem Nabobørsen, og jeg behøver ikke længere at betale penge for et aftenskolekursus, da jeg bare kan tage et spanskkursus på Youtube. Nu kan borgere, der ikke har råd til at eje, alligevel både køre bil, bore huller og lære spansk. Det handler ikke om ejerskab, men om adgang.

Gentænkning af folkeoplysningen

Det er denne forståelse, vi i aftenskolerne skal tage ind i en gentænkning af vores værdikæde og forretningsmodel.

Ser man på aftenskolernes forretningsmodel, tilbydes der grundlæggende set kurser, foredrag og debat med kommunale tilskud. Steffen Hartje, sekretariatschef for Fritid & Samfund, skriver således i et indlæg på vifo.dk den 11. maj 2016, at der skal skabes en ny fortælling på aftenskoleområdet om, hvorfor der fortsat skal være tilskud til folkeoplysende aktiviteter, så også borgere med få midler har råd.

Jeg er enig i, at det er afgørende, at der fortsat vil være folkeoplysende tilbud til alle, og at de offentlige tilskud muliggør dette, men Steffen Hartjes udsagn repræsenterer en holdning, der efter min opfattelse, gennemsyrer hele aftenskoleområdet, nemlig at de folkeoplysende aktiviteter hos aftenskolerne alene kan eksistere i kraft af den offentlige støtte. Jeg oplever ofte, at der bliver sat lighedstegn mellem folkeoplysning og offentlige tilskud. Konsekvensen er, at aftenskolerne er sunket så langt ned i den kommunale tilskudssuppe, at området mange steder er drænet for innovative tiltag.

Min anke er dog ikke den offentlige støtte, men nærmere den spændetrøje af regler og rammer, der følger med. Jeg oplever det ensidige fokus på tilskud som en barriere for udvikling af området, da de mange nye muligheder, som digitaliseringen tilbyder, ikke nødvendigvis kan rummes af tilskudsreglerne.

Jeg mener, at aftenskolerne spiller en afgørende rolle i at levere læringsmuligheder til alle, uanset deres uddannelsesmæssige baggrund. Men hvis aftenskolerne fortsat skal være relevante leverandører af folkeoplysning til voksne, skal vi turde tænke ud over den kommunale støtte og spørge os selv, hvordan vi kan udnytte de muligheder, der ligger i digitaliseringen og dermed deleøkonomien.

Hvordan kan der gives nemmere og billigere adgang til folkeoplysende tilbud, også til dem, der ikke har så mange midler? Jeg tror aftenskoleområdet kan gå en spændende tid i møde, hvis vi formår at skabe udvikling og innovation, hvor det ikke er et formål i sig selv at modtage kommunale tilskud, men at skabe læringstilbud til borgerne. Lad os sætte folkeoplysningen fri og flytte den op i skyen.