Vifo Artikel 26.09.2023

Borgmester beder om hjælp fra folkeoplysningen til at løse de unges trivselsproblemer

Vifos folkeoplysningskonference samler i disse dage flere end 200 deltagere i Faaborg, som skal dele viden og debattere en række aktuelle temaer om alt fra unges trivselsproblemer over bæredygtighed til frivillighed og rum til folkeoplysningsaktiviteter.

Skrevet af: Kirsten Sparre

Borgmester Hans Stavnsager var taget hjemmefra uden en færdigskrevet tale, men med en klar invitation til alle inden for folkeoplysning, da han i dag bød flere end 200 deltagere velkommen til Videncenter for Folkeoplysnings (Vifo) konference, der finder sted i Faaborg-Midtfyn Kommune 26.-27. september.

Faaborg-Midtfyn Kommune har afsat 20 mio. kr. til at gøre noget ved det problem, som gør Hans Stavnsager allermest nervøs som borgmester - nemlig den dårlige mentale trivsel blandt børn og unge. Det er et emne, som også er omdrejningspunkt for flere sessioner på konferencen i pagt med den forståelse af folkeoplysningens opgave, som Carl Holst, bestyrelsesformand for Videncenter for Folkeoplysning, beskrev i sin tale ved åbningen af konferencen:

"Vi ved, at dannelse, folkelige fællesskaber og folkeoplysning altid vil være, fordi der altid opstår noget nyt, som vi har en interesse i i fællesskab at få løst ved fælles højnelse af viden og gensidig forståelse."

Der er brug for folkeoplysningen

Nu er det de unges dårlige trivsel, der kalder på fællesskabets opmærksomhed, og sammen med de unge er Faaborg-Midtfyn Kommune i gang med at finde ud af, hvad der er på spil for de unge, og ikke mindst hvad der kan gøres ved det. Her er der brug for folkeoplysningens aktører, sagde Hans Stavnsager:

"De unges dårlige trivsel er et såkaldt wicked problem, som ingen offentlig myndighed kan løse alene, og derfor vil vi gerne samarbejde med hele civilsamfundet og folkeoplysningen omkring det."

Medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune har talt med mange unge, som fortæller, at de føler sig ekstremt pressede på alle felter i deres liv lige fra uddannelse og arbejde til fritidslivet og forventninger fra familien om, at de bare skal være lykkelige.

Hans Stavnsager pegede også på, at mange unge oplever det som et pres konstant at blive opfordret til at være en del af fællesskaber og foreninger og tage ansvar der.

"Så hvordan laver vi fællesskaber, hvor vi har forventninger til hinanden, uden at det bidrager til et pres, hvor de unge kommer til at føle sig magtesløse? Det har vi ikke svaret på i kommunen, for det er en stor opgave at designe vores folkeoplysende fællesskaber på en måde, så også de sårbare unge føler sig velkomne," sagde han.

Første skridt i Faaborg-Midtfyn Kommune bliver at udvikle livsduelighedskurser for de unge, og der kan folkeoplysende foreninger og aftenskoler have gode bud på, hvordan man giver de unge redskaber til at kunne klare livet i dets bredeste forstand, sagde Hans Stavnsager.

Udover unges problemer med trivsel er der mange andre emner på programmet for konferencen. Flere end 40 oplægsholder står klar til at fortælle om ny viden og erfaringer med en lang række aktuelle temaer inden for folkeoplysningen såsom folkeoplysningens rolle og samspil med kommunerne, hvordan folkeoplysningen kan være med til at løfte dagsordenen for bæredygtighed, hvilken betydning lokalerne har for de folkeoplysende aktiviteter, og hvordan frivillige i folkeoplysningen bliver klædt på til deres opgaver.

Læs mere om konferencen