Vifo Artikel 03.07.2018

Debatinitiativ støttes med 6,6 mio. kr.

Efterskolernes, friskolernes og højskolernes fælles initiativ Frirummet, der vil styrke den offentlige debat og det demokratiske engagement blandt børn og unge, har fået 6,6 mio. kr. over to år af TrygFonden.

Skrevet af: Jonna Toft

Debatinitiativet Frirummet, som vil skabe gode og konstruktive kår for den politiske og offentlige debat i Danmark, har fået en bevilling på 6,6 millioner kr. over to år fra TrygFonden.

Bag Frirummet står de frie skoler – efterskolerne, friskolerne og højskolerne. Med initiativet vil de skabe et modsvar til en stigende tendens til, at vi kun mødes med dem, vi er enige med, at konflikter reduceres til underholdning, og at der er fravær af tvivl og nuancer i politiske debatter i det brede mediebillede.

Frirummet handler om, at vi skal blive bedre til at mødes med dem, vi er uenige med. Initiativet har været i gang i to år, og med den nye bevilling er der lagt op til, at aktiviteterne vil blive videreudviklet og fremover køre i to spor: Et debatspor og et pædagogisk spor.

Debatsporet handler om at uddanne såkaldte Debatpiloter: Lærere, forstandere og andre med tilknytning til de frie skoler, der bliver uddannet i at arrangere og afholde lokale debatter.

I det pædagogiske spor vil der blive arbejdet med det potentiale, der ligger i at trække principperne fra Frirummet helt ind i klasselokalet. Børn og unges demokratiske engagement står centralt i den kommende projektperiode med et fokus på at lære at bygge broer og skabe forståelse for andre synspunkter og holdninger end ens egne - uden at man behøver at blive enige.

Det nye debatformat har mødt positive tilbagemeldinger fra publikum. To unge folkemødedeltagere, Anne Simonsen fra Ikast og Emilie Agergaard fra Lemvig, overværede en Frirumsdebat og sagde ifølge TrygFonden til Bornholms Tidende:

”De var meget uenige, men snakken gik på en ordentlig måde, og de var gode til at inddrage publikum. De skulle også prøve at sætte sig i den andens sted for at forstå hinandens argumenter. Sådan burde alle debatter bygges op.”

Læs mere

Læs mere om initiativet på Frirummets hjemmeside