Vifo Artikel 09.09.2015

DFS diskuterer demokrati og flygtningeopgaver

Dansk Folkeoplysnings Samråd tager fat på to højaktuelle emner på medlemskonferencen den 4.-5. november: Hvordan udvikler man demokrati gennem deltagerinvolvering? Og hvordan skaber man folkeoplysning for, med og om flygtninge?

Skrevet af: Jonna Toft

35 landsdækkende, folkeoplysende organisationer samles 4.-5. november til medlemskonferencen i Dansk Folkeoplysnings Samråd på Kolle Kolle Kursuscenter i Værløse.

De skal diskutere to højaktuelle emner:

  • Det lille demokrati:Undersøgelsen 'Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse' pegede på en række udfordringer for de folkeoplysende organisationer. Der er for lidt involvering og deltagerengagement, hvis de skal fungere som ”det lille demokrati”. Hvordan bliver folkeoplysningen mere demokratisk involverende?
  • Folkeoplysning for flygtninge: Hvordan kan de folkeoplysende fællesskaber åbne sig for flygtninge, så de kan skabe netværk og indgå i læring og fællesskaber sammen med danskere? ’Folkeoplysning for Flygtninge’ er et nyt initiativ i DFS for, om og med flygtninge. På konferencen vil man samle op på nogle af de initiativer, der er sat i gang, og inspirere til nye.

En række oplægsholdere vil give forskellige vinkler på de to emner, bl.a. kulturminister Bertel Haarder, formand for regeringens Task Force om Integration Ole Bondo Christensen, og Videncenter for Folkeoplysnings Malene Thøgersen.

Konferencen er åben for personer med tilknytning til DFS’s medlemsorganisationer.