Vifo Artikel 27.01.2021

DFS sætter bæredygtighed til debat i ny webinarserie

Morgener med Mening er Dansk Folkeoplysnings Samråds nye webinarserie, som ved fire virtuelle morgenmøder hen over foråret sætter fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Grøn omstilling og bæredygtighed er på programmet, når Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) hen over foråret inviterer til fire online morgenmøder. På hvert møde vil en ny oplægsholder sætte fokus på temaer som bæredygtigt design, CO2-reduktion, begrænsede naturressourcer og bioetik og forsøge at drage paralleller til, hvordan folkeoplysningen kan bidrage ind i denne omstilling.

Det første morgenmøde i serien Morgener med Mening finder sted torsdag 4. februar med titlen Bæredygtigheden bor i hjertet af dansk design – og i folkeoplysning?. Her vil Lene Tanggaard, rektor på Designskolen Kolding og professor i pædagogisk psykologi, fortælle om, hvad hun forstår ved bæredygtigt design, og om nogle af de bæredygtige elementer og tilgange fra designverdenen også kan være til stede inden for folkeoplysningen og i den pædagogiske tilgang til de folkeoplysende aktiviteter.

På det andet morgenmøde torsdag 4. marts sætter Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank CONCITO, fokus på CO2-reduktion med titlen Grøn omstilling og civilsamfundets rolle. Her vil hun give sit bud på, hvad den grønne omstilling kræver af tiltag og nye rutiner, og hvordan civilsamfundet og folkeoplysningen kan bidrage til omstillingen og endda positionere sig som en medspiller i forhold til at nå vores klimamål.

Det tredje morgenmøde finder sted tirsdag 6. april med titlen ”Vi står med ryggen mod muren” - om nødvendigheden af at gøre tingene anderledes. Her fortæller Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og medlem af Klimarådet, om, hvordan de begrænsede naturressourcer gør, at vi ikke bare kan fortsætte med at forbruge jordens ressourcer, men er nødt til at transformere vores forbrug i retning af en mere bæredygtig global udvikling. I debatten sætter hun derfor fokus på, hvilke parametre vi skal ændre på for at skabe bedre balance i vores forbrug, og hvordan civilsamfundet kan bidrage til den bæredygtige udvikling.

Det fjerde og sidste morgenmøde finder sted torsdag 6. maj. Med titlen “Men, jeg er jo kun en dråbe i havet”, sætter Mickey Gjerris, teolog og lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, fokus på den enkeltes bidrag til den grønne omstilling, som kan synes så uendeligt lille. Her sætter han vores eget etiske ansvar for at handle, når jorden brænder, til debat og argumenterer for, at vi ikke mister noget ved at agere mere bæredygtigt, men i stedet vinder et mere menneskeligt fællesskab.

De fire morgenmøder finder alle sted fra kl. 9.00-9.45. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt.

Læs mere om webinarrækken ’Morgener med mening’