Vifo Artikel 08.12.2014

DUF: Foreningsfrivillige skal ikke forveksles med velfærdsfrivillige

De færreste frivillige bliver frivillige for at hjælpe kommunen. Det slog Dansk Ungdoms Fællesråds næstformand Henrik Oversø fast på weekendens delegeretmøde i DUF, hvor også skolereformen, ungdomsarbejdsløsheden og udlodningsloven var til debat.

Skrevet af: Malene Thøgersen

De frivillige i DUF’s medlemsorganisationer er samlet omkring en idé og ikke for at løse konkrete opgaver for det offentlige. Det var udmeldingen fra DUF’ næstformand, Henrik Oversø, da han i weekenden indledte DUF’s delegeretmøde med at afgive beretning i formand Signe Bos fravær.

Udmeldingen fra DUF står dermed i skarp kontrast til KL’s formand, Martin Damm som i fredagens udgave af Jyllandsposten forklarede det faldende antal pædagoger, lærere og SOSU-assistenter med, at ”vi er ved at levere noget tilbage til civilsamfundet og de frivillige, som i de gode år med masser af penge blev gjort til en offentlig opgave”.

Ifølge DUF’s næstformand skal kommunerne ikke regne med, at foreningerne står i kø for at løse specifikke velfærdsopgaver. Han slog dog samtidig fast, at mange foreninger gerne vil bidrage rundt omkring i lokalsamfundene. Dette gælder eksempelvis i forhold til den åbne skole, hvor der allerede er mange gode eksempler på samarbejde. Skal samarbejdet virke, er det imidlertid centralt, at det bygger på ligeværdighed og gensidig respekt.

Tre udtalelser vedtaget

Skolereformen var også i centrum senere på delegeretmøde, hvor de knap 150 fremmødte delegerede, vedtog en udtalelse om foreningernes rolle i forhold til reformen.

Udtalelsen opfordrer til aktiv dialog rundt omkring i lokalsamfundene og fastslår blandt andet:

”Vi vil samarbejde i ligeværdige partnerskaber, hvor dialogen er i fokus. Frivillighed erstatter ikke skolens faglighed, men kan tilbyde et samarbejde med demokratiserende og samfundsskabende foreninger.”

Forslaget til udtalelsen var stillet i fællesskab af Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps, De grønne pigespejdere, DUI – LEG og VIRKE, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, KFUM og KFUK i Danmark samt KFUM-Spejderne i Danmark.

Yderligere to udtalelser blev vedtaget. Den ene, ’Foreninger er afgørende for at bremse centraliseringens skyggeside’, har fokus på foreningernes centrale rolle i landets udkantsområder, mens udtalelsen ’Ungdomsarbejdsløsheden er et demokratisk problem’ opfordrer til politisk handling i forhold til at skabe bedre uddannelses- og jobmuligheder for de unge.

Endelig blev det på delegeretmødet understreget, at DUF arbejder politisk for en langsigtet løsning af finansieringsmulighederne for foreningslivet, som lige nu er presset af den faldende omsætning på lottomarkedet.