Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Bidrager til instituttets analyser og undersøgelser med fokus på folkeoplysningsområdet.

malene.thogersen@vifo.dk

+45 6179 6463

Malene Thøgersen har været ansat på Videncenter for Folkeoplysning siden 2014, og arbejder med analyser og forskning på folkeoplysningsområdet. Hun er blandt andet ansvarlig for undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’, og har gennemført en række undersøgelser på blandt andet aftenskoleområdet, højskoleområdet og fritidsområdet i bredere forstand.

Malene har stor interesse for og erfaring med analyser af foreningslivet og øvrige dele af den frivillige sektor, og har siden 2004 arbejdet på en række forskellige forskningsprojekter inden for dette felt - med særlig fokus på sektorens relationer til det offentlige. Metodisk har hun erfaring med både kvantitativ og kvalitativ metode og kombinationen af disse.

Malene er uddannet cand.scient.pol. fra Syddansk Universitet i 2006 og har en ph.d. i statskundskab fra 2012. Hendes ph.d.-afhandling har titlen ’Institutionelle omgivelser og foreningslivet’ og er en analyse af, hvordan kommunalreformen har påvirket samspillet mellem kommunerne og de frivillige foreninger. Inden hun tiltrådte stillingen ved Vifo, var hun ansat i en post doc stilling ved Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet.

Download foto af Malene Thøgersen

Fotograf: Thomas Søndergaard

Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler

Malene Thøgersen

Ny undersøgelse: Stabilitet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer trods ny struktur

Malene Thøgersen

Sådan inddrager kommunerne brugerne på folkeoplysningsområdet

Malene Thøgersen

Padel er især populært blandt unge mænd, og bølgen har ikke toppet endnu

Malene Thøgersen

Foreninger ønsker at bidrage til de færøske lokalsamfund

Malene Thøgersen

Store forskelle i samrådenes roller og potentialer

Malene Thøgersen

Godt samspil mellem samråd og kommuner sker ikke af sig selv

Line Bilberg, Malene Thøgersen

Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven

Malene Thøgersen

Folkeoplysningsloven er vanskelig at administrere

Malene Thøgersen

Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler

Malene Thøgersen

Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer

Malene Thøgersen

Færre aftenskoler end i 2014, men stabilt aktivitetsniveau

Malene Thøgersen

Rapport giver første indblik i hverdagen for danske samråd

Malene Thøgersen

Flere kommuner fører nu tilsyn via dialog og besøg

Malene Thøgersen

Svært for flere kommuner at tolke stramning af loven

Malene Thøgersen

Syng, spis og snak åbner højskolerne for lokalsamfundet

Malene Thøgersen

Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper

Malene Thøgersen

Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed

Malene Thøgersen

Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne

Malene Thøgersen

Højskolerne styrker bånd til lokalsamfund

Malene Thøgersen

Højskolerne – hvordan har de det?

Malene Thøgersen

Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne

Malene Thøgersen

Aftenskoler fravælger fleksible undervisningsformer

Malene Thøgersen

Ny rapport beskriver aftenskolernes potentialer i en landkommune

Malene Thøgersen

Hvor skal aftenskolerne bevæge sig hen?

Malene Thøgersen

Hver tredje aftenskole tilbagebetaler de debatskabende midler

Malene Thøgersen

Mange højskoler har droppet krav om bopælspligt

Malene Thøgersen

Vifo evaluerer ’Syng, Spis og Snak’ på højskolerne

Malene Thøgersen

Store kontraster præger kultur- og fritidslivet i Lolland Kommune

Malene Thøgersen

Vifo gennemfører aftenskole-undersøgelse i Vordingborg Kommune

Malene Thøgersen

Få aftenskoler benytter lovens nyere muligheder

Malene Thøgersen

Vifo undersøger fritidsvaner i Lolland Kommune

Malene Thøgersen

Er aftenskolerne ved at blive et byfænomen?

Malene Thøgersen

Kommunale forskelle i folkeoplysende foreningers udbredelse

Malene Thøgersen

Nye tal viser et stort fald i antallet af aftenskoler

Malene Thøgersen

Kommunerne forvalter foreningstilskud meget forskelligt

Malene Thøgersen, Niels Næser

Udbredt brug af 25-års-reglen i kommunerne

Malene Thøgersen

Stor variation i de kommunale rammer for handicapundervisning

Malene Thøgersen

Engagementets dannelse til debat

Malene Thøgersen

Aftenskolekursister søger ny viden og faglighed

Malene Thøgersen

Stor opbakning til undersøgelse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Malene Thøgersen

Ny undersøgelse: Aftenskolernes position er truet

Malene Thøgersen

Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?

Malene Thøgersen

Højskolepuljer skaber nye samarbejdsrelationer

Malene Thøgersen

Vifo indsamler tal på folkeoplysningsområdet

Malene Thøgersen

Er højskolernes frirum under pres?

Malene Thøgersen

Store forskelle i foreningernes samarbejdsrelationer

Malene Thøgersen

Det særlige ved Ørsted er…

Malene Thøgersen

Foreninger skal tro på deres demokratiske værdier

Malene Thøgersen

Højskoler bygger bro til uddannelsessystemet

Malene Thøgersen

Store forskelle i folkeoplysningens demokratiske betydning

Malene Thøgersen

Visionsforum: Tid til en national vision for amatørkulturen

Malene Thøgersen

Vifo evaluerer højskolepuljer

Malene Thøgersen

DUF: Foreningsfrivillige skal ikke forveksles med velfærdsfrivillige

Malene Thøgersen

Aftenskoler stimulerer medborgerskab hos de allerede aktive

Malene Thøgersen

Kritisk fokus på kurser og frivilligt arbejde

Malene Thøgersen

Folkemødet satte fokus på folkeoplysningens udfordringer

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Større sociale skel i den frivillige indsats

Malene Thøgersen

Folkestyrets rugekasser: En rejse gennem det danske foreningsliv

Malene Thøgersen

Lokaler til aftenskoleundervisning

Malene Thøgersen, Maria Elisabeth Nissen Jensen, Henriette Bjerrum

Folkeuniversitetets lokalkomitéer

Malene Thøgersen, Anton Hvidberg Munch, Henriette Bjerrum

Efterskoleholdet 2022

Maria Elisabeth Nissen Jensen, Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen

Danskernes fritidsvaner 2020

Mette Eske, Steffen Rask, Malene Thøgersen

Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer

Malene Thøgersen, Mette Eske, Aline van Bedaf Sterner

Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner

Malene Thøgersen, Line Bilberg, Frederik Petersen

Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Aline van Bedaf Sterner

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag

Malene Thøgersen, Mette Eske

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning

Malene Thøgersen

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet

Malene Thøgersen

Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Jalte Blom, Astrid Margon Simonsen

Motionstilbud i Ældre Sagen - En undersøgelse af Ældre Sagens udbud af motionsaktiviteter, deres deltagere og deres frivillige – forkortet udgave

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Motionstilbud i Ældre Sagen

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Fritidsaktiviteter under coronanedlukningen - Danskernes kreative, kulturelle og religiøse fritidsaktiviteter før og under nedlukningen

Malene Thøgersen

Evaluering af Syng, spis og snak

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Evaluering af Hearts & Minds 2015-2018

Malene Thøgersen

Højskolernes værdier. En analyse af folkehøjskolernes værdigrundlag.

Malene Thøgersen, Johanne Gydesen

Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Johanne Gydesen

Aftenskolerne – hvordan har de det?

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune. En analyse af aftenskolernes roller og potentialer

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.

Malene Thøgersen

Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune

Malene Thøgersen

Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Malene Thøgersen

Fritid og trivsel i Aalborg Kommune. En analyse af borgernes fritidsvaner

Malene Thøgersen, Niels Næser

Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne

Malene Thøgersen

Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører

Malene Thøgersen

Når foreninger samarbejder...

Malene Thøgersen

Offentlige og frivillige velfærdsudbydere og aktivt medborgerskab - En analyse af plejehjems- og skoleområdet i to udvalgte kommuner

Malene Thøgersen

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Lau Tofft-Jørgensen

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Bjarne Ibsen, Per Jørgensen, Johnny Wøllekær, Malene Thøgersen, Peter Sandholt, Niels Martin Vind, Peter Jul Jacobsen, Lisbeth Møller, Gitte Petersen

Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet

Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Nielsen, Malene Thøgersen, Jens Høyer-Kruse

Institutionelle omgivelser og foreningslivet. Kommunalreformens betydning for samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger

Malene Thøgersen

Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00'erne

Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Klaus Levinsen