Vifo Artikel 29.01.2015

Efterskoler skal skabe aktivitet i lokalområderne

Et nyt projekt vil gennem demokrati, innovation og iværksætteri gøre landets efterskoler i stand til at skabe forvandling og aktivitet i lokalområderne.

Nøgleord: Efterskoler Demokrati

Landets efterskoler er ofte placeret i mindre byer og har dermed stor betydning for det lokale samfund. Et nyt projekt fra Landdistrikternes Fællesråd og Efterskoleforeningen sætter fokus på at lære de unge, hvordan demokratiet kan bruges aktivt i efterskolernes aktiviteter, og hvordan man gennem demokratisk deltagelse, engagement og innovation kan være med til at gøre en forskel lokalt.

Eleverne på de deltagende skoler vil modtage undervisning i bl.a. demokrati og iværksætteri gennem konkrete opgaver og aktiviteter i samarbejde med frivillige kræfter fra skolernes lokalsamfund. Dermed vil projektet også være med til at give de lokale frivillige ny inspiration, nye ideer og kræfter til deres forskellige aktiviteter i nærområdet.

”Vi håber, at projektet sætter sig blivende spor i lokalområdet. At eleverne kommer med spændende input til, hvordan landsbyen og lokalsamfundet kan udvikle sig. Det kan for eksempel være bud på, hvordan landsbyerne bliver attraktive for de unge at bo i. Og det kan både dreje sig om nye faciliteter og samarbejdsaftaler af forskellig art,” siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard til efterskolebladet.

Projektet fokuserer hovedsageligt på aktiviteter i nærområdet omkring efterskolerne, men formanden for Efterskoleforeningen, Troels Borring, håber, at de unge på sigt også vil kunne bruge de redskaber de tilegner sig i deres egne hjembyer. For målet med projektet er også at sætte de unge i stand til at handle aktivt og give dem større mod på og redskaber til at engagere sig i samfundet generelt.

”Hele projektet handler om dannelse,” siger folketingsmedlem Troels Ravn (S), som har været med til at formulere projektet.  

”Det drejer sig om, at du får nye handlemuligheder som ungt menneske, og at du påtager dig et ansvar, måske endda uden at du tænker over det. At du i det hele taget kommer til at tænke noget mere i de, os og fællesskab, frem for at det altid drejer sig om mig og jeg. Hele tanken om, at vi dannes som aktive medborgere, der tager ansvar lokalt, er rigtig spændende og godt set med det her projekt,” siger han til efterskolebladet.