Idan Vifo Artikel 04.03.2021

Ekspertgruppe bør hjælpe med plan for genåbning af idræts- og kulturliv

Genstartsteamet for kultur- og idrætsområdet savner formel indflydelse på regeringen og myndighedernes overvejelser om, hvordan sektoren kan genåbnes og foreslår derfor, at der bliver nedsat en gruppe af rådgivende eksperter, som kan hjælpe med at lave en plan.

Regeringen bør udpege en gruppe af rådgivende eksperter fra idræts- og kulturlivet, som kan hjælpe med at lave en genåbningsplan for området.

Sådan lyder den første anbefaling fra Kulturministeriets genstartsteam for kultur- og idrætslivet, som netop har afleveret et idekatalog til Kulturminister Joy Mogensen om, hvordan idræts- og kulturlivet i Danmark kan komme i gang igen efter coronanedlukningen.

Anbefalingen kommer, fordi idræts- og kulturlivet i dag ikke bliver inddraget formelt i de beslutninger, som regeringen og myndighederne træffer om genåbning af samfundet. De elleve medlemmer af genstartsteamet mener imidlertid, der er behov for, at regeringen og myndighederne får hjælp til at lave en faktabaseret, langsigtet og trinvis genåbningsplan, som tager højde for idræts- og kulturlivets specifikke udfordringer i forhold til at skabe sikkerhed for brugerne af kulturlivet.

”Det er altafgørende, at genåbningen sker differentieret på en sikker og forsvarlig måde, så brugerne føler sig trygge, og så kultur- og idrætslivets aktører ikke skal frygte en ny nedlukning,” skriver genstartsteamet i en analyse af de udfordringer, sektoren står over for.

I analysen peger genstartsteamet også på, at der mangler viden om, hvad der gør brugerne trygge eller utrygge i forhold til at deltage i idræts- og kulturarrangementer.

”I lyset af COVID-19 krisen og den lange nedlukning er der brug for indsamling og deling af data, så der etableres et større vidensgrundlag,” skriver genstartsteamet og foreslår, at der afsættes en halv million kroner fra genstartspuljen til at indsamle data, der kan belyse borgernes bekymringer, overvejelser og motivation for at deltage i idræts- og kulturlivet i lyset af corona.

Genstartsteamets forslag til fordeling af de 50 mio. kr.

Regeringen og et flertal i Folketinget har afsat 50 millioner kroner til at gennemføre aktiviteter, der kan genstarte idræts- og kulturlivet, og det bliver partierne bag aftalen, som skal beslutte, hvordan pengene skal bruges på baggrund af anbefalinger fra genstartsteamet.

Udover forslaget om at indsamle data om borgernes bekymringer i forhold til at deltage i idræts- og kulturbegivenheder, foreslår genstartsteamet at bruge penge på fire andre tiltag:

  • 2 mio. kr. til en landsdækkende kampagne under og efter genåbningen, der skal få borgerne til at vende tilbage til idræts- og kulturlivet.
  • 5 mio. kr. til S.A.F.E. Denmark-projektet, hvor tilskuere til Superligakampe hurtigtestes med antigentests før kampen for at se, om det er et redskab, der kan bruges til reducere smittespredning. Superliga-ordningen skal implementeres bredt i idræts- og kulturlivet, når det er muligt, og sektoren skal også tænkes ind fra starten, hvis der laves et coronapas.
  • 6 mio. kr. til et innovationslaboratorium, som kan udvikle nye digitale formater og løsninger, der kan genstarte idræts- og kulturlivet på den korte bane og skabe bedre brugeroplevelser på længere sigt.
  • 36,5 mio. kr. til puljer, som aktører inden for idræts- og kulturlivet kan søge til udvikling og afprøvning af nye formater blandt andet inden for sikkerhed, tilgængelighed og aktiviteter i det offentlige rum.

Administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, har været formand for genstartsteamet, og han regner ikke med, at problemerne i sektoren kan løses med et fingerknips.

”Men vi peger på nogle løsninger, der giver mulighed for at afprøve nye formater og dermed understøtte store og små kultur- og idrætsbegivenheder. For eksempel støtter et samlet genstartsteam, at idræts- og kulturlivet tænkes ind i arbejdet med et coronapas, så det hurtigst muligt kan komme i anvendelse i sektoren,” siger han i en pressemeddelelse.