Vifo Artikel 23.09.2014

Europæiske aftenskoler advarer mod at nedprioritere folkeoplysningen

Den europæiske organisation for ikke-formel voksenundervisning frygter, at EU- Kommissionens overflytning af voksenuddannelserne til beskæftigelseskommissæren fjerner fokus fra folkeoplysningens brede uddannelsesformål.

Skrevet af: Søren Bang

De ikke-formelle voksenuddannelser som aftenskoler, daghøjskoler og andre former for ikke-kompetencegivende uddannelser risikerer at blive reduceret til et spørgsmål om at lære snævre færdigheder og ruste borgerne til arbejdsmarkedet, hvis en EU-beslutning om at flytte området til den kommende beskæftigelseskommissær står ved magt.

Det frygter den europæiske paraplyorganisation for de ikke-formelle voksenuddannelser, EAEA, der organiserer 123 nationale medlemsorganisationer i 42 lande, herunder de danske aftenskoler under Dansk Folkeoplysnings Samråd.

I dag er de ikke-formelle uddannelser placeret under generaldirektoratet for uddannelse og kultur, men når den nye Europa-Kommission tiltræder den 1. november, bliver alle voksenuddannelser overført til kommissæren for beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold. Og det er et uheldigt politisk signal, konkluderer EAEA i en pressemeddelelse:

“Voksenuddannelse er bestemt en rigtig god måde at få nye færdigheder på eller at opgradere ens arbejdsrelaterede færdigheder. Men voksenundervisning har et langt bredere formål, som rækker ud over arbejdsmarkedet: Det dækker personlig udvikling, uddannelse for ældre, folkeoplysning og aktivt medborgerskab, kunstneriske udtryksformer og meget mere,” siger EAEA’s generalsekretær, Gina Ebner.

Hun opfordrer samtidig den kommende beskæftigelseskommissær, Marianne Thyssen fra Belgien, til at sikre, at forbindelsen mellem færdigheder, beskæftigelse, uddannelse, kultur og medborgerskab bliver fastholdt i den nye kommissions arbejde.

”Det er afgørende at give Europas borgere mulighed for at deltage i alle former for læring, da de får en bred vifte af fordele som mere selvtillid, øget sundhed, bedre sociale netværk og mere samfundsengagement,” siger Gina Ebner. 

Udtryk for uheldigt fokus

EU laver ikke egentlig lovgivning i forhold til de ikke-formelle voksenuddannelser, men koordinerer og understøtter området gennem fælleseuropæiske initiativer som Erasmus+ samt ved at opstille en række politiske anbefalinger, henstillinger og målsætninger. Bl.a. har EU-landene det fælles mål, at 15 pct. af alle voksne bør være involveret i livslang læring i 2020.

Den danske formand for EAEA, Per Paludan Hansen, der også er formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, ser da også primært EU-beslutningen om at kæde de ikke-formelle uddannelser sammen med beskæftigelsesområdet som et tegn på, at de ikke-formelle uddannelser generelt bliver presset af mere snævre økonomiske rationaler.

”Det er ikke kun i EU, at det går den forkerte vej. Helhedstænkningen, der traditionelt har været i forhold til livslang læring, brydes op. Fokus kommer på færdigheder og kvalificering og ikke på, hvad læringen betyder for udviklingen af den enkelte,” siger Per Paludan Hansen, der mener, at EU’s beslutning skubber til den udvikling.

”EU’s politik betyder noget for hele holdningssættet, der omgærder den ikke-formelle voksenundervisning. Her kan kommissionens beslutning om at overflytte området til beskæftigelseskommissæren få en uheldig afledet effekt.”

Læs mere

Læs pressemeddelelsen fra European Association for the Education of Adults, EAEA

Den nuværende Europa-Kommissions hjemmeside om voksenundervisning