Vifo Artikel 03.03.2014

Evaluering af projekt ’Mental Sundhed’

Dansk Oplysningsforbund, Landsforeningen Sind og Sind Skolerne i Aalborg er gået sammen om udviklingsprojektet ’Mental Sundhed’.

Skrevet af: Redaktionen

Projektet skal afprøve folkeoplysningens potentialer i forhold til den samfundsmæssige udfordring, at flere og flere danskere har mentale sundhedsproblemer.

Det skal undersøges ved at udbyde undervisningsforløb i psykoedukation, krisehåndtering, selvstigmatisering og strategier for livsmestring. Kurserne skal således afprøve, om folkeoplysningen kan skabe gode tilbud til danskere med nedsat mental sundhed ved at overføre Sind Skolernes erfaring med recovery tanken, arbejdet med netværksopbygning og støtte til egen livsmestring til en bredere målgruppe.

Projektets formål er

  • At udvikle undervisningskoncepter og materialer
  • At uddanne undervisere til at undervise i koncepterne
  • At støtte DOF skoler rundt op i landet med etablering af de nye undervisningskoncepter

Projektet løber fra januar 2014 til udgangen af 2015. Videncenter for Folkeoplysning er tilknyttet projektet som evaluator.

Evalueringen vil sætte særligt fokus på vidensdeling igennem kurser for undervisere med fokus på deltagernes udbytte af kurserne, og hvordan de bruger læringen og undervisningsmaterialet i deres videre arbejde. Samtidig vil evalueringen undersøge deltagerne i livsmestringsforløbenes oplevede udbytte af kurserne.

Læs mere om aftenskoleområdet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler