Vifo

Aftenskoler

På denne temaside kan du finde mere viden om aftenskolerne i Danmark blandt andet baseret på Videncenter for Folkeoplysnings undersøgelser af området. 

Her kan du læse mere om:

  • Aftenskolernes generelle vilkår, udfordringer og potentialer
  • Aftenskolernes fagudbud
  • Aftenskolerne og kommunerne
  • Aftenskolerne og mental sundhed

Derudover kan du også finde et faktaark med viden om og tal på aftenskolerne 

Aftenskolernes roller og potentialer

I 2018 gennemførte Vifo den første landsdækkende undersøgelse på aftenskoleområdet i 20 år.

Den første delanalyse ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ sætter fokus på aftenskolerne som institution og deres indbyrdes forskelle og ligheder i forhold til størrelse, antal kursister og deres selvvurderede tilstand.

Hvilke faktorer skaber en succesfuld aftenskole? Hvad betyder rammerne, samarbejdspartnere og antallet af frivillige for skolernes tilstand og muligheder? Hvilke typer af aftenskoler er mest fremherskende?

Undersøgelsen fandt, at der er store forskelle blandt landets aftenskoler. De fleste er tilfredse med økonomien og ser positivt på fremtiden, mens andre bl.a. kæmper med at få balance i økonomien og sikre nok kursister

Læs mere om undersøgelsens resultater i artiklerne:

Download også rapporten 'Aftenskolerne - hvordan har de det?'

Folk dyrker yoga

Foto: Thomas Søndergaard

Aftenskolerne i kommunerne

Vifos store undersøgelse 'Folkeoplysningen i kommunerne' giver et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter – både på voksenundervisningsområdet og på foreningsområdet.

Delrapport 2 i undersøgelsen fra 2021 sætter fokus på aftenskoleområdet og belyser på baggrund af kommunernes svar på spørgeskemaundersøgelsen økonomien, aktiviteterne og de kommunale procedurer inden for dette område.

Blandt andet pegede undersøgelsen på, at der er behov for en nuanceret diskussion af kommunernes støtte til aftenskoler.

Læs mere om undersøgelsens resultater inden for aftenskoleområdet i artiklerne:

Læs mere om den folkeoplysende voksenundervisning i rapporten 'Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning'

Vifos undersøgelser af aftenskolerne i udvalgte kommuner

Vifo har gennemført en lang række undersøgelser af aftenskoleområdet. Nogle af dem tager udgangspunkt i specifikke kommuner.

Lokalesituationen for aftenskolerne i Københavns Kommune

I undersøgelsen ser Vifo nærmere på lokalesituationen på aftenskoleområdet i Københavns Kommune, hvor aftenskolerne beretter, at de ofte oplever udfordringer med at finde lokaler til deres aktiviteter. Formålet med undersøgelsen har været at dokumentere brugen af forskellige typer af lokaler og at få lokalesituationen og tilknyttede udfordringer og potentialer belyst fra forskellige vinkler.

Læs mere i rapporten 'Lokaler til aftenskoleundervisning'.

Aftenskolerne i Rødovre Kommune

På opfordring af Rødovre Kommune, har Vifo set nærmere på, hvilke rammer og retningslinjer aftenskolerne i Rødovre Kommune har at arbejde med, hvordan udviklingen har set ud i de sidste ti år, og hvad aftenskolerne har af forventninger og visioner for fremtiden. Desuden ser undersøgelsen nærmere på, om aftenskolerne oplever udfordringer eller barrierer i forhold til at drive aftenskolerne på det niveau, de gerne vil.

Læs mere i rapporten 'Aftenskolerne i Rødovre – hvordan har de det? Aftenskolens rolle og vilkår i Rødovre Kommune'.

Aftenskolerne og mental sundhed i Aalborg Kommune 

I undersøgelsen ’Aftenskolerne og mental sundhed i Aalborg Kommune – En analyse af aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel’ rekvireret af Folkeoplysningssamvirket i Aalborg og Aalborg Kommune analyserede Vifo aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel.

Undersøgelsen havde et bredt fokus på, hvorvidt og hvordan aftenskolernes tilbud i bred forstand kan bidrage til at afhjælpe og forebygge dårlig trivsel.

Læs mere i rapporten 'Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune'.

Aftenskolerne i Vordingborg Kommune

Videncenter for Folkeoplysning har også gennemført en undersøgelse af aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune med fokus på aftenskolernes vilkår, roller og udviklingspotentialer lokalt.

Kvinde synger

Foto: Thomas Søndergaard

Aftenskolernes fagudbud

Anden del af kortlægningen af ’Aftenskolernes roller og potentialer’ ser nærmere på aftenskolernes fag, og hvordan fagudbuddet på aftenskolerne har udviklet sig i perioden 2007-2017.

Målet var at skabe større indblik i, hvilke fag der har været og er de mest populære på aftenskolerne, samt at afdække, hvilke faktorer der har påvirket udviklingen i fag, og hvordan fagsammensætningen ser ud i dag. Undersøgelsen er baseret på fagkataloger fra perioden 2007-2017, som er stillet til rådighed af aftenskoleledere fra 28 aftenskoler. 

Hør centerleder i Vifo, Henriette Bjerrum, fortælle mere om undersøgelsen:

Kvinder til undervisning

Foto: Thomas Søndergaard

Undersøgelser med fokus på specifikke fag og kurser

Yoga i hovedstadsområdet

Aftenskolernes udbud af yogafaget blev belyst i rapporten 'Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser', som kortlagde yogamarkedet i København og så nærmere på yogas udspring, udøvelse og organisering. Rapporten skelner mellem yoga i aftenskoler, i private yogastudier og i fitnesscentre.

Læs mere om undersøgelsens resultater med fokus på aftenskolerne i artiklen 'Aftenskoler skal finde balance mellem rekruttering og fastholdelse'

Download rapporten ’Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser’

Evaluering af masterclassforløb

I 2016 gennemførte FO-Aarhus et undervisningsforløb målrettet unge, som havde til formål at udvikle deltagernes kompetencer i forhold til planlægning og afholdelse af events og projekter for andre unge.

Projektet var et forsøg på at tilrettelægge et folkeoplysende tilbud, som tiltrækker unge deltagere. Projektet er desuden et forsøg på at belyse, hvordan folkeoplysningslovens muligheder for fleksibel tilrettelagt undervisning kan benyttes i arbejdet med at nå nye målgrupper i aftenskoleregi.

FO-Aarhus bad Videncenter for Folkeoplysning om at stå for en ekstern evaluering af forløbet.

Læs mere om evalueringen i artiklen 'Samarbejder kan få unge i aftenskole'

Download evalueringen 'Unge i aftenskolen. Masterclass - Evaluering af et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb for unge'

Aftenskoler og mental sundhed

Igennem to undersøgelser har Vifo set nærmere på aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel. 

Evaluering af projektet Mental Sundhed

I rapporten 'Aftenskolerne og psykisk sårbare. Kursisternes udbytte af kurser for psykisk sårbare' har Vifo evalueret udviklingsprojektet ’Mental Sundhed’, som Dansk Oplysningsforbund, Landsforeningen Sind og Sind Skolerne i Aalborg er gået sammen om.

Projektet afprøvede folkeoplysningens potentialer i forhold til den samfundsmæssige udfordring, at flere og flere danskere har mentale sundhedsproblemer.

Læs mere om evalueringen i artiklen 'Kursister har stor glæde af aftenskolers tilbud til psykisk sårbare'

Aftenskolerne og mental sundhed i Aalborg Kommune 

I undersøgelsen ’Aftenskolerne og mental sundhed i Aalborg Kommune – En analyse af aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel’ rekvireret af Folkeoplysningssamvirket i Aalborg og Aalborg Kommune analyserede Vifo aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel.

Undersøgelsen er ikke afgrænset til særlige målgrupper, men har et bredt fokus på, hvorvidt og hvordan aftenskolernes tilbud i bred forstand kan bidrage til at afhjælpe og forebygge dårlig trivsel.

Læs mere i rapporten 'Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune'.

Derudover er rapportens resultater yderligere beskrevet i artiklerne:

Læs nyheder om aftenskolerne

Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Kostumer
Vifo Artikel 01.05.2024
Kostumemuseum udvider med aftenskoleaktiviteter, der skal udbrede kendskabet til håndværket i kostumekunsten
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning
Vifo Artikel 03.09.2018
Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole
kvinder laver keramik
Vifo Artikel 30.08.2018
Aftenskoler fravælger fleksible undervisningsformer
Vordingborg
Vifo Artikel 28.06.2018
Ny rapport beskriver aftenskolernes potentialer i en landkommune
Kvinder smiler
Vifo Kommentar 12.06.2018
Vifos undersøgelse giver nye indsigter
Vifo Artikel 08.06.2018
Hvor skal aftenskolerne bevæge sig hen?
mænd får undervisning
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskolerne er tilfredse, og mange ser lyst på fremtiden
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskoler vil bidrage til livskvalitet, folkeoplysning og integration
Vifo Kommentar 14.05.2018
Aftenskolerne styrker faktisk den demokratiske debat
Mikrofon - Colourbox
Vifo Artikel 09.05.2018
Mange aftenskoler finder ikke debatskabende aktiviteter relevante
Vifo Artikel 09.05.2018
Hver tredje aftenskole tilbagebetaler de debatskabende midler
Hænder på en bog
Vifo Artikel 20.02.2018
Vifo undersøger udviklingen i aftenskolernes fagudbud
Vifo Artikel 20.09.2017
Husflid kan godt være smart og moderne
Vifo Artikel 31.08.2017
Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?
Vifo Artikel 23.06.2017
Aftenskolernes fremtid gav livlig debat
Vifo Artikel 09.06.2017
Programmet for Idrættens Dag på Folkemødet
Vifo Artikel 09.06.2017
Aftenskolernes rolle til debat på Folkemødet
Vifo Artikel 27.04.2017
Aftenskolernes Pris 2017 er åben for indstillinger
Vifo Artikel 10.04.2017
Små aftenskoler og handicap-aftenskoler har svært ved at bruge debatmidler
Vifo Artikel 05.04.2017
Vifo gennemfører aftenskole-undersøgelse i Vordingborg Kommune
Vifo Artikel 24.03.2017
Vifo igangsætter undersøgelse af aftenskolernes tilstand
Vifo Artikel 20.03.2017
Få aftenskoler benytter lovens nyere muligheder
Vifo Artikel 16.02.2017
Debat om aftenskolernes udfordringer
Vifo Artikel 13.02.2017
Er aftenskolerne ved at blive et byfænomen?
Gågade med mennesker
Vifo Artikel 23.01.2017
Nye tal viser et stort fald i antallet af aftenskoler
Vifo Artikel 19.01.2017
Aftenskolernes legitimitet er under pres
Unge bygger i træ
Vifo Artikel 11.01.2017
Samarbejder kan få unge i aftenskole
Kvinde synger
Vifo Artikel 10.01.2017
Vifo undersøger aftenskolernes tilstand
Kulturministeriets logo
Vifo Artikel 10.01.2017
Vifo-projekt får puljestøtte til kortlægning af aftenskoleområdet
Vifo Artikel 05.01.2017
Hvordan sikres aftenskolernes overlevelse?
Vifo Artikel 10.11.2016
Aktive borgere trives bedst
Vifo Artikel 07.11.2016
Udbredt brug af 25-års-reglen i kommunerne
Vifo Artikel 13.10.2016
Handicapundervisning giver lokale dilemmaer
Vifo Artikel 13.10.2016
Stor variation i de kommunale rammer for handicapundervisning
Vifo Artikel 07.10.2016
Formand: Svært at se alternativer for aftenskolelærernes ansættelsesforhold
Kvinde underviser ældre kvinde i computer
Vifo Artikel 30.09.2016
Aftenskolernes løsarbejdere
Vifo Artikel 27.09.2016
Aftenskolernes Pris hyldede innovation og nytænkning
Hænder på en høvl
Vifo Artikel 01.09.2016
Aftenskolekursister søger ny viden og faglighed
Kvinde laver ler
Vifo Artikel 15.08.2016
Aftenskolerne understøtter kursisters mentale sundhed
Kvinder sidder ved bord sammen
Vifo Artikel 15.08.2016
Aftenskolerne spiller en vigtig samfundsmæssig rolle

Se Vifos undersøgelser på aftenskoleområdet

Kvinder laver yoga
Vifo Udgivelse december 2023
Aftenskolerne i Rødovre – hvordan har de det? Aftenskolens rolle og vilkår i Rødovre Kommune
Kvinder dyrker yoga
Vifo Udgivelse september 2023
Lokaler til aftenskoleundervisning
Ældre laver kunst. Foto: GettyImages/vgajic
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning
Folk dyrker yoga på aftenskole. Foto: Thomas Søndergaard
Vifo Udgivelse januar 2020
Udviklingsspor i aftenskolernes fagudbud
Mænd ved bord_Thomas Søndergaard
Vifo Udgivelse juni 2018
Aftenskolerne – hvordan har de det?
Udendørs arrangement bag Godsbanen. Foto: Johan Adrian Buus
Vifo Udgivelse januar 2017
Unge i aftenskolen. Masterclass - Evaluering af et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb for unge.
Billede over Vordingborg. Foto: GettyImages/Gestur Gislason
Vifo Udgivelse marts 2018
Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune. En analyse af aftenskolernes roller og potentialer
Kvinde laver dekoration. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse juni 2016
Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune
Foto: Dorthe Vester
Vifo Udgivelse januar 2016
Aftenskolerne og psykisk sårbare. Kursisternes udbytte af kurser for psykisk sårbare
Kvinder laver yoga. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse november 2014
Yoga i København - udøvere, undervisere og uddannelser

Tal og fakta om aftenskolerne

Mænd i aftenskole
Vifo

Fakta om aftenskoler