Vifo Artikel 04.01.2016

Evalueringskonference om projekt Mental Sundhed

Dansk Oplysnings Forbund og landsforeningen SIND indbyder til evalueringskonference om projektet ’Mental Sundhed – en udfordring for folkeoplysningen’ i Vissenbjerg den 27. januar.

Skrevet af: Ditte Toft

Siden 2013 har projektet ’Mental Sundhed – en udfordring for folkeoplysningen’ arbejdet med en række initiativer, der bruger folkeoplysningsundervisning som middel til at fremme den mentale sundhed blandt personer, der har det psykisk dårligt eller har en psykiatrisk diagnose.

’Mental Sundhed – en udfordring for folkeoplysningen’ har udviklet et inspirationshæfte med forslag til 18 undervisningsgange. Der er afholdt lærerkurser for undervisere, der gerne vil arbejde med målgruppen og der er givet støtte til opstart af nye hold for psykisk sårbare.

Projektet er inde i sin sidste fase, og i den forbindelse afholder projektejerne Dansk Oplysnings Forbund (DOF) og landsforeningen SIND en evalueringskonference, der samler op på en række af projektets resultater og erfaringer samt sætter folkeoplysningens fremtidige potentialer til debat.

Konferencen finder sted den 27. januar kl. 10-15 på Vissenbjerg Storkro, og programmet for dagen er følgende:

Kl. 10.00 Velkomst

Sekretariatsleder Henrik Christensen, Dansk Oplysnings Forbund

Kl. 10.10 Hvad kan folkeoplysningen tilbyde handicaporganisationerne?

Formand Ingolf Christensen, Dansk Oplysnings Forbund

Kl. 10.30 Hvad kan handicaporganisationerne bruge folkeoplysningen til?

Organisationskonsulent Helene Kemp, Landsforeningen SIND

Kl. 11.00 Hvorfor og hvordan kan folkeoplysningen bidrage til at øge mental sundhed i Danmark

Sundhedsinnovator Peter Thybo

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Mental Sundhed - en udfordring for folkeoplysningen

Projektleder Knud Birk Pedersen, projekt Mental Sundhed

Kl. 13.40 Hvad betyder folkeoplysningen for psykisk sårbares mentale sundhed?

Chefanalytiker Henriette Sønderskov Bjerrum, Vifo

Kl. 15.00 Opsamling, afslutning og farvel

Læs mere om konferencen

 
 Evalueringskonferencen ’Mental Sundhed – en udfordring for folkeoplysningen’ finder sted den 27. januar 2016 kl. 10-15 i Vissenbjerg.

Det er gratis for medlemmer af DOF at deltage i konferencen. For øvrige deltagere er prisen 500,- kr.