Vifo Artikel 07.06.2016

Flere borgere tager folkeoplysningen i egne hænder

Folkeoplysende aktiviteter arrangeret af borgerne uden om de etablerede udbydere ser ud til at være på vej frem. Digitale teknologier og uformelle organisationsformer skaber nye fleksible rammer for selvorganiserede aktiviteter og interessebårne fællesskaber. Men selve idéen om borgerdreven folkeoplysning er langt fra ny.

Skrevet af: Jonna Toft

En stor stue, en e-mail-liste, en Facebookgruppe og lidt gåpåmod – det er alt, hvad der skal til, for at almindelige borgere som du og jeg kan blive arrangører af kulturelle og folkeoplysende aktiviteter. Det sker blandt andet på musikområdet, hvor musikere holder intime koncerter hjemme i folks stuer: De såkaldte stuekoncerter. Men også stueforedrag foregår rundt om i private hjem.

Selvorganiserede aktiviteter har været i voldsom vækst på idræts- og motionsområdet de senere år. Måske kan samme tendens være på vej inden for folkeoplysende aktiviteter, godt hjulpet af nye digitale muligheder og behovet for mere fleksible tilbud som supplement til de traditionelle aktiviteter på f.eks. aftenskoler.

Midt i april lancerede AOF en app, GoJoin, hvor alle – enkeltpersoner, foreninger, kommuner, virksomheder, oplysningsforbund og andre – kan lægge arrangementer ud, så borgerne kan finde dem og deltage. Her knap to måneder senere er app’en blevet downloadet 3.000 gange, på trods af, at den kun er blevet markedsført i København, og aktivitetsudbuddet stadig er lidt tyndt. Der har været ca. 80 opslag fra forskellige udbydere.

”Interessen vidner om, at folk gerne vil have mulighed for at deltage i et arrangement eller et interessebåret fællesskab i nærheden af dem med kort varsel og på uforpligtende vis,” mener John Meinert Jacobsen, administrerende direktør i AOF Danmark.

Langt de fleste brugere er mellem 18 og 34 år, så app’en rammer en yngre målgruppe, end AOF normalt ser i sine aftenskoler.

Tredelt arrangørskare

Ligesom på idræts- og motionsområdet er der altså også inden for de folkeoplysende aktiviteter en tredeling af udbyderskaren: De etablerede oplysningsforbund og foreninger, som modtager kommunale tilskud til folkeoplysning, kommercielle udbydere og så de selvorganiserede aktiviteter, hvor brugerne arrangerer lige præcis dét, de ønsker, når og hvor de ønsker det. 

Det er dog ikke nyt, at enkeltpersoner tager initiativer til folkeoplysende aktiviteter som debataftener eller foredrag, påpeger Ove Korsgaard, professor emeritus ved Aarhus Universitet og forfatter til en række bøger om folkeoplysningens historie og udvikling.

”Lovgivningsmæssigt har man forsøgt at indarbejde metoder til at støtte borgernes egne folkeoplysende initiativer både i Fritidsloven, hvor 12 personer samlet om en aktivitet udløste tilskud, og i Folkeoplysningsloven, hvor man indførte kredsbegrebet. Men ingen af metoderne lykkedes særlig godt,” siger han og fortsætter:

”Det er virkelig interessant, at ny teknologi nu giver mulighed for at fremme noget, som politikerne gennem årtier gerne har villet fremme gennem lovgivningen.”

AOF vil samle inspiration

Målet med AOF’s app GoJoin er at udvikle en platform, hvor mennesker kan dele viden, samvær og oplevelser. Ideen opstod, da John Meinert Jacobsen diskuterede cykeltrimmerkurser med sin cykelsmed, for hvis cykelsmeden holdt kurser, ja, så ville han nok få mere loyale kunder. 

”Mange mennesker har en særlig viden, som de gerne vil dele med andre, og oplysningsforbundene afviser dem måske i døren, fordi de ikke tør satse på emnet eller underviseren til kataloget,” forklarer John Meinert Jacobsen.

”Markedet for folkeoplysning er blodrødt. Vi konkurrerer på pris og på nogle ret ensartede produkter. Noget af det væsentligste, vi udfører i oplysningsforbundene, er at administrere mødet mellem mennesker. Dét vil vi gerne favne med GoJoin. Vi skaber rammer om interessefællesskaber og substans i fællesskaberne.”

App’en, der har kostet AOF ”nogle millioner kroner”, har givet interne drøftelser, fordi den kan ses som en konkurrence til oplysningsforbundets egne tilbud, og fordi underviserne kan skabe deres egne kurser og foredrag via app’en – helt uden om AOF.

”Jeg er ikke bekymret for hverken underviser-afvandring eller konkurrence, for jeg tror, at de selvorganiserede tiltag på GoJoin vil fungere som appetitvækkere til forløbene på aftenskoler og hos andre etablerede udbydere,” siger han. Han ser GoJoin som en inspirationskilde:

”Vi vil se nye aktiviteter, nye underviserprofiler, måske nye måder at organisere folkeoplysningen på, og vi vil se eksempler på, hvad der motiverer folk til at deltage. Det kan vi suge til os og bruge i AOF.”

Et fremtidsscenarie er, at GoJoin integrerer kommuners lokaler, så arrangører kan booke lokaler til deres tiltag via app’en. Der vil muligvis blive lavet forsøg med det fremover.

Læs også John Meinert Jacobsens kommentar om GoJoin

Alle kan holde stuekoncerter og -foredrag

Journalist Lars Møller, Aarhus, er en af de private arrangører af kulturelle og folkeoplysende aktiviteter. Han har lagt stue til 10-20 stuekoncerter og et enkelt stueforedrag gennem de seneste to år. Venner og bekendte inviteres via en e-mail gruppe og Facebook, lægger 100 kr. og får en musikalsk oplevelse og et glas øl eller vin. Pengene går direkte til musikerne. 

”Man ser jo ofte sine venner for lidt. Ved stuekoncerter får vi en god oplevelse sammen i vores hjem. På et tidspunkt svinger rummet, og for mig er det en stor oplevelse at se, at folk, jeg kan lide, bliver henført af musikken. Musikerne elsker det også. De prøver nye ting af og fortæller deltagerne om, hvad de arbejder med,” siger Lars Møller.

”Konceptet er fantastisk, fordi det er så demokratisk. Alle har råd til at holde en stuekoncert, alle kan gøre det. Det kræver bare noget plads, og at folk bakker op. Jeg tror, vi vil se meget mere af den slags fremover, og flere af mine venner har kopieret ideen. I dag er vores hjem ofte store nok til at kunne fungere som små forsamlingshuse,” siger han. Lige nu er han ved at arrangere en heldags stuekoncert-festival, som dog skal foregå i baggården.

Selv tager Lars Møller jævnligt ud og holder foredrag i beboerforeninger og forsamlingshuse, men han pusler med ideen om at holde stueforedrag på samme vilkår som stuekoncerter. Et enkelt er allerede afholdt hjemme hos ham selv: Journalist Søren Prehn Jensen fortalte om ’Kys, kampråb og luftguitar’, et foredrag om udviklingen i dansk musik fra 1967 til i dag.

”Det bliver hurtigt meget intimt at holde foredrag og synge i en privat stue uden mikrofon,” siger Søren Prehn Jensen. ”Der opstår et særligt nærvær. Jeg kommer med et stykke kulturhistorie fortalt gennem tekster og lydklip, og folk kobler det på deres egne minder. Det giver stof til en masse snak blandt tilskuerne efter foredraget.”

Boblberg skaber møder mellem mennesker

Kommercielle firmaer har også fået fokus på, at selvorganiserede aktiviteter ikke kun foregår på idrætsområdet. Virksomheden Boblberg.dk samarbejder med ni kommuner om at støtte op om selvorganiserede tiltag og fællesskaber, og flere kommunesamarbejder er på trapperne. Virksomheden er lige nu i dialog med ca. 35 kommuner.

Boblberg.dk er en elektronisk opslagstavle, hvor borgere, foreninger og andre gratis kan ’hænge et opslag op’. Opslaget kan læses af alle brugere i kommunen. Platformen bruges især af private, der efterlyser en makker at følges med på fx gåture, men her er også foreninger, som efterlyser frivillige, og opslag om alskens arrangementer. Den gennemsnitlige bruger er 53 år. Rebild Kommune har brugt Boblberg.dk siden januar 2016 og har her fem måneder senere knap 700 brugere. Statistikken viser desuden, at 74 pct. af brugernes opslag får et eller flere svar, så der er liv på platformen.

”De fleste private brugere tilhører den ’bløde’ gruppe, som ikke melder sig til et hold i aftenskolen eller foreningen, men måske bare gerne vil have én at gå tur eller spille kort med. De følges ikke til et organiseret tilbud, men skaber selv det tilbud, de ønsker,”  siger Louise Gammelholm Poulsen, udviklingskonsulent for idræt og fritid i Rebild Kommune.

Borgere efterspørger det uforpligtende og fleksible

Rasmus Stæhr, medstifter af virksomheden Boblberg.dk, bekræfter tendensen:

”Vi møder de inaktive borgere og dem, der vil noget en gang imellem. De efterspørger fleksible aktiviteter, der ikke forpligter. Foreninger og aftenskoletilbud favner langt fra alle. Ud af vores 20 mest aktive brugere har kun to været aktive i en forening inden for de seneste tre år,” fortæller han.

”Vi er et supplement til det etablerede fritidsliv, ikke en konkurrent. Vi skaber rammer for, at folk mødes. Når de kender nogen at følges med, har de måske lidt lettere ved at melde sig til etablerede aktiviteter.”

I Rebild Kommune ses samarbejdet med Boblberg.dk som en mulighed for at understøtte det selvorganiserede fritidsliv, som kommunen – som mange andre kommuner – har været lidt famlende overfor.

”Vi er rigtig gode til at understøtte det etablerede fritidsliv med tilskudsordninger osv. Men det er vanskeligere med de selvorganiserede. Nu giver den digitale udvikling os nogle nye muligheder for at skabe fællesskaber og lade initiativer gro nedefra, og det vil vi gerne have til at vokse,” siger Louise Gammelholm Poulsen.

Stigende engagement nedefra

Fremover vil vi formentlig se et større udbud af folkeoplysende aktiviteter arrangeret af borgerne, spår Ove Korsgaard. 

”Folk vil jo gerne dele deres interesser med andre og selv sætte deres præg på arrangementet. Historisk set har folk altid mødtes om deres interesser - faktisk var det de gudelige forsamlinger, som foregik illegalt rundt om i folks huse og på værksteder, der dannede grundlaget for den demokratiske bølge, som førte til Grundloven og vores forsamlingsfrihed i 1849,” siger han.

Selv kender han til et lokalt initiativ på Osted-egnen, hvor fem familier i årtier har mødtes på skift hjemme hos hinanden for at høre foredrag.

”Jeg oplever et stort engagement blandt unge. De tager mange initiativer for at stoppe madspild, leve grønnere, hjælpe hjemløse osv. Jeg fornemmer, at de har en større lyst til at engagere sig end for år tilbage. Jeg tror bestemt, vi vil se mere af den type folkeoplysende aktiviteter, som spirer nedefra.”