Vifo Artikel 26.03.2014

Folkeoplysning kan motivere til uddannelse

Folkeoplysende tilbud på daghøjskoler kan motivere mange med utilstrækkelig uddannelse til at overvinde de barrierer, der normalt holder dem tilbage fra at tage en formel uddannelse.

Folkeoplysning kan være en del af svaret, når det handler om at få kortuddannede eller andre i en social udsat situation til at begynde på formelle uddannelsesforløb, viser rapport der nu kan downloades fra Vifos vidensbank.

I rapporten ’Folkeoplysning og motivation for livslang læring - vi søger de virksomme stoffer’ udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd, fremhæver forfatterne, Steen Høyrup fra DPU og Steen Elsborg fra Læringsdrevet Innovation, de folkeoplysende skoleformers ikke-formelle karakter og erfaring med at udvikle tilbud til særlige målgrupper.

De har derfor ”et godt udgangspunkt for at bidrage til løsningen af den påtrængende opgave med at ’få de sidste med’ og give dem redskaber til at gøre sig gældende i samfundet,” skriver forfatterne.

Konklusionen bygger på en undersøgelse af en række daghøjskoletilbud med primært kortuddannede deltagere.  De to forskere har interviewet både deltagere og undervisere med fokus på at undersøge, om og hvordan folkeoplysningen motiverer dem til læring og deltagelse.

Rapporten, der samtidig forsøgerat give inspiration og nye perspektiver i arbejdet med at motivere kortuddannede til videre læring, blev udgivet i oktober 2013, men er først nu blevet gjort tilgængelig som download.