Andre Udgivelse, oktober 2013

Folkeoplysning og motivation for livslang læring - Vi søger de virksomme stoffer

Undersøgelsen, der præsenteres i denne rapport, ser på, hvordan folkeoplysningen kan hjælpe mennesker, der ikke har tilstrækkelig uddannelse til at få et arbejde eller fungere som aktive samfundsborgere, til at finde motivationen og overvinde de barrierer de har i forhold til uddannelse.

Åbn rapport
Udgiver: Dansk Folkeoplysnings Samråd
Antal sider: 52
ISBN: 87-89133-07-2