Vifo Artikel 07.05.2019

Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer

På Vifo Forums andet temamøde den 2. maj blev folkeoplysningens mulighed for og evne til at integrere folk på tværs af generationer sat til debat.

De lovmæssige rammer omkring folkeoplysningen er i høj grad med til at opdele forenings- og fritidslivet i voksen- og børneaktiviteter, mens vi sjældent mødes i aktiviteter, der går på tværs af generationer. Det forklarede analytiker hos Vifo, Malene Thøgersen, på Vifo Forums andet temamøde, der fandt sted hos FOF København den 2. maj.

Der er dog forskellige åbninger i de lovmæssige rammer for større integration mellem områderne i forhold til at samle forskellige aldersgrupper, og på temamødet blev der set nærmere på, hvad der splitter og samler på tværs af alder, og hvordan folkeoplysningens aktører kan blive bedre til at bygge bro mellem generationer.

Samvær på tværs af generationer nedbryder fordomme

Generationsbegrebet er ofte knyttet op på en række værdier og kvaliteter, man tillægger andre mennesker baseret på deres alder, hvilket er med til at opdele samfundet og skabe fordomme, forklarede generationsforsker Anne Leonora Blaakilde fra Roskilde Universitets Center.

Hun indledte derfor dagen med at slå fast, at det er vigtigt for samfundets sammenhængskraft, at generationerne i højere grad mødes og lærer af hinanden, og at folkeoplysningen dermed har en stor opgave foran sig.

Hun opfordrede derfor folkeoplysningen til ikke blot at lave tilbud og aktiviteter, der henvender sig til bestemte aldersgrupper – som fx børn og gamle sammen – men at blive bedre til at tænke alle ind på tværs af hele livsforløbet, så generationsmødet bliver en kultur, hvor vi lærer at omgås med hinanden. 

Temadagens øvrige oplægsholdere bød alle ind med erfaringer og inspiration i forhold til det at skabe aktiviteter på tværs af generationer, og forummets egne ideer kom i spil, da medlemmerne skulle diskutere, hvordan de mener, folkeoplysningen fremadrettet kan blive bedre til at arbejde med målgrupper på tværs af alder.

Oplæg, billeder og video fra dagen

Du kan nu downloade slides fra de fleste af dagens oplæg, billeder og en stemningsvideo fra dagen. Find dem her:

Se billeder fra dagen på Vifos Flickr-side

Næste Vifo Forum ser på samarbejde

Næste temamøde i Vifo Forum ser nærmere på samarbejdet mellem kommuner og foreninger. Mødet finder sted i Kolding den 12.-13. september.

Læs mere om Vifo Forums aktiviteter, priser og tilmelding på www.vifo.dk/vifoforum

Læs mere