Vifo Artikel 03.04.2014

Forskere undersøger aftenskolers rolle i demokratiet

Nyt forskningsprojekt vil se nærmere på den ikke-formelle lærings betydning for den demokratiske deltagelse.

Hvordan bidrager aftenskolerne til demokratiet? Hvilke tilbud virker bedst? Og hvad kan gøres bedre?

Spørgsmål som disse håber Dansk Folkeoplysnings Samråd at blive klogere på, når organisationen med 350.000 kr. fra Kulturministeriet i ryggen iværksætter en undersøgelse af, hvordan foreningslivet og den ikke-formelle læring bidrager til den demokratiske deltagelse.

Forskningsprojektet har titlen ’Foreningsdeltagelse og ikke-formel lærings betydning for demokratisk deltagelse’ og bliver gennemført af Netværket for forskning i frivillighed og civilsamfund (CiFri) under ledelse af professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet og professor Lars Skov Henriksen fra Aalborg Universitet. Formålet er at se nærmere på demokratiets mange udtryksformer, og det omfatter derfor både den formelle valg- og mødedeltagelse samt deltagelsen i ikke-formel læring som kurser og uddannelser på aftenskoler og i foreninger.

”Man bliver aktiv, demokratisk medborger ved at sidde i en bestyrelse eller deltage på et aftenskolekursus. Det er, lidt forenklet, det, vi ofte fortæller til hinanden og bryster os af, når vi skal argumentere for folkeoplysningens eksistensberettigelse. Men holder påstanden?” spørger udviklingskonsulent Helle H. Bjerregård på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside.

Helle H. Bjerregård håber, at projektet kan give nogle af svarene på spørgsmålene om folkeoplysningens rolle i demokratiet ”Vi håber at kunne dokumentere nytteværdien og ikke mindst udpege de aktiviteter og foreningsformer, der er bedst til at løse opgaven,” siger hun.

Kulturministeriet har tildelt Dansk Folkeoplysnings Samråd en bevilling på 350.000 baseret på et ønske om at sætte fokus på forskellige typer af demokratisk deltagelse – både det repræsentative demokrati og foreningslivet.

Ud over forskningsprojektet vil Dansk Folkeoplysnings Samråd bruge bevillingen til at igangsætte udviklingsprojekter og tilbyde kurser, som kan give folkeoplyser større kompetencer i arbejdet med at styrke det lokale demokrati.