Vifo Artikel 10.09.2019

Friluftsrådet giver tilskud for i alt seks millioner kroner til 71 projekter

Ultimo august vedtog Friluftsrådets bestyrelse at give tilskud til 71 projekter rundt om i landet, som sætter fokus på friluftsliv og brugen af naturen. Samlet bliver der uddelt tilskud for seks millioner kroner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Nøgleord: Natur

Frem til den 1. juni 2019 har Friluftsrådet modtaget 231 ansøgninger inden for temaerne ’Flere ud i den nære natur’ og ’Bedre forståelse af naturen’. Det er således cirka hvert tredje projekt, der bliver imødekommet med et tilskud i denne omgang. I udvælgelsen er det blandt andet blevet prioriteret, at projektet er drevet af frivillige, at mange kan drage fordel af initiativet, og at det skaber nye muligheder for at benytte naturen.Diversitet i projekter, der får tilskudFriluftsrådet støtte er jævnt fordelt ud på landets fem regioner både i forhold til antallet af projekter og tilskudskroner.

Der er diversitet blandt de 71 projekter, hvor 51 projekter er forankret i temaet ’Flere ud i den nære natur’. De fleste initiativer inden for dette tema har til formål at forbedre eller at anlægge nye faciliteter i naturen - blandt andet shelterpladser på Bornholm, en bade- og krabbebro i Svendborg og mountainbike spor i Ringsted.

Yderligere er der ansøgere, der ønsker at oprette en forening eller et fællesskab båret af frivillige. Et eksempel herpå er det nyopstartede Bofællesskab Fjordbo i Sønderborg for unge med funktionsnedsættelser. Bofællesskabet har indgået et samarbejde med en spejder fra lokalområdet med henblik på at opstarte den første spejdergruppe for handicappede i Danmark. Ligeledes modtager Bofællesskabet Marie Lykke i Frederikssund et tilskud til etableringen af løbehold, hvor frivillige tager multihandicappede unge med ud på løbeture i naturen.De øvrige 20 projekter vil forbedre forståelsen af naturen gennem forskellige former for læring og undervisning. Det gælder eksempelvis opstart af en sansehave i Mariagerfjord og etableringen af en naturskole i Tønder med fokus på vadehavet og marsken.

Læs mere