Vifo Artikel 20.09.2017

Husflid kan godt være smart og moderne

Nytænkning og engagement i aftenskolerne blev belønnet ved uddelingen af Aftenskolernes Pris 2017, hvor kulturminister Mette Bock samtidig efterlyste en bredere civilsamfundsstrategi end den, som to regeringskolleger har lagt op til i første omgang.

Skrevet af: Søren Bang

For mange har ordet ’husflidsskole’ måske klang af noget lettere bedaget: Unge kvinder og mænd, der i petroleumslampens skær lærer at spinde, flette kurve eller lave andre hjemlige sysler. Men vinderen af prisen som Årets Aftenskole ved Aftenskolernes Pris 2017 viser, at en husflidsskole med mere end 100 års historie bag sig både kan forny sig og nå ud til nye generationer.

Som kulturminister Mette Bock sagde, da hun præsenterede Verninge Husflid ved uddelingen af priserne på Johan Borups Højskole i København: ”Herligt, at noget kan blive så gammeldags, at det bliver moderne igen.”

Verninge Husflid under Fora fik prisen for sin evne til at sætte den traditionelle husflid ind i nye rammer. Med musiske og kreative fag, der også retter sig mod børn og unge, og et særligt sommerferietilbud, er skolen blevet et samlingspunkt i Verninge på Vestfyn.

”Det er en kæmpe ære at modtage denne pris,” takkede skoleleder Bente Eriksen og fremhævede, at skolen med respekt for sine traditioner prøver at forny sig, så den stadig er interessant og relevant for lokalsamfundet.

”Vi har stort fokus på børn og unge, og når jeg ser på vores børn og unge, så har vi et godt råstof, der kan bære tingene videre,” sagde hun.

FO-Aarhus og AOF blev dobbelte vindere

Aftenskolernes Pris blev stiftet i 2014 for at understøtte udviklingen af aftenskoleområdet, og viljen til at tænke nyt eller udvise et særligt stort engagement var et fællestræk hos årets i alt seks prismodtagere.

Årets Ildsjæl blev Torben Dreier, der som mangeårig skoleleder hos FO-Aarhus har været med til at gøre en aftenskole, der var tæt på at gå konkurs, til en af landets mest dynamiske – ikke mindst gennem skolens mange sociale aktiviteter og projekter.

Skolens sociale engagement blev understreget, da FO-Aarhus også fik Integrationsprisen for sit arbejde med teatergruppen D-factor, hvor unge med forskellig etnisk baggrund har været med til ”at skabe dialog, indsigt og forståelse mellem ’gamle’ og ’nye’ danskere,” som det hed i begrundelsen.

FO-Aarhus var også nomineret til Demokratiprisen og Sundhedsprisen, men her trak AOF de længste strå:

AOF Nord fik Demokratiprisen for sit arbejde med at bringe aftenskolen ud i lokalsamfundet med projektet Den Nære Aftenskole, som gennem uformelle aktiviteter inddrager borgerne i fire områder med sociale udfordringer og kulturelle barrierer.

Desuden fik en rørt Marianne Blenner Babalola fra AOF årets Sundhedspris for sin undervisning i varmtvandsbassiner. Hun blev fremhævet for sin evne til at styrke sine kursisters mentale og fysiske sundhed gennem en høj faglighed, pædagogiske evner og menneskelig omsorg.

Endelig blev Odder Kommune Årets Aftenskolekommune for sit tætte samarbejde med de lokale aftenskoler.

Kulturminister efterlyser bredere civilsamfundsstrategi

Imellem prisoverrækkelserne var aftenskolernes fremtid og samfundsrolle temaet for en paneldebat med kommunal- og Christiansborg-politikere suppleret med Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkelysnings Samråd.

Sidstnævnte fremhævede, at der efter hans mening er behov for et bedre samspil mellem lovgivere og den frivillige sektor.

”Der er brug for, at vi samlet får anerkendt den indsats, der gøres, og at vi får skabt de rammer, der skal til for, at ildsjælene er til stede. Det kræver også et nationalt fokus,” lød opfordringen.

Per Paludan Hansen udtrykte samtidig skuffelse over, at socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhdes igangsatte arbejde med en ny civilsamfundsstrategi alene har haft fokus på det frivillige sociale arbejde og ikke hele det brede folkeoplysende område.

Og han fik fuld opbakning fra kulturminister Mette Bock, som undrede sig over ikke være blevet inddraget i arbejdet med civilsamfundsstrategien.

”Som kulturminister kommer jeg rundt i en perlerække af kulturinstitutioner, foreninger, folkeoplysningsfora og alt muligt andet, og der ved jeg jo, at uden frivilligheden, uden civilsamfundet, så er der rigtigt meget, der ikke ville blive lavet. (…) Så jeg blev også rigtig glad, da jeg så, at vi havde besluttet os for at lave en civilsamfundsstrategi, og jeg kan love dig, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at vi får det her bredt ud. Det her er også vigtigt på det sociale område, på sundhedsområdet osv., men det er meget bredere end som så.”

I panelet var der i øvrigt enighed om, at aftenskolerne stadig spiller en central rolle som formidler af folkeoplysning i en verden udfordret af globalisering, nye teknologier og manglende tillid. Men også at der brug for fornyelse, hvis aftenskolerne skal nå ud til de unge ’digitale’ generationer uden at opgive aftenskolernes traditionelle værdier og kvaliteter.

Ud over Mette Bock og Per Paludan Hansen deltog folketingsmedlem Anni Matthiesen (V), kulturborgmester i København Carl Christian Ebbesen (DF), og Katrine Skov, formand for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune, i debatten. 

Læs mere

 
 
Læs mere om Aftenskolernes Pris 2017 på dens hjemmeside
Se også den udsendte pressemeddelelse og fotos fra arrangementet