Vifo Artikel 19.02.2014

Inspirationsdag om folkeoplysningens betydning for demokratiet

De frivillige foreningers værdi for samfundet og demokratiet er til debat, når foreningslivet og folkeoplysningens aktører i samarbejde med Aarhus Universitet inviterer til inspirations- og folkeoplysningsdag.

Det frivillige Danmark står i centrum, når Aarhus Universitet den 22. maj inviterer til inspirationsdag under overskriften ’De frivillige foreningers og den folkelige oplysnings betydning for demokrati og social tillid’.

Dagen er ifølge arrangørerne et forsøg på at styrke den offentlige bevidsthed om den store betydning, foreningerne har for det danske samfund gennem oplæg, interviews og debatter med prominente forskere og en række repræsentanter fra foreningslivet. ”Danmarks mange frivillige foreninger for børn, unge og voksne er en hjørnesten i det danske demokrati og en vigtig kilde til social sammenhængskraft,” skriver inspirationsdagens leder, Michael Böss, i invitationen.

”Disse netværk på tværs af sociale skel afføder et kendskab og en tillid til andre mennesker, som er afgørende for solidariteten i samfundet.”

Bag inspirationsdagen står Aarhus Universitet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, DGI, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Folkehøjskolernes Forening samt SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Landdistrikternes Fællesråd. På programmet er den verdenskendte amerikanske sociologiprofessor Robert Putnam, som bl.a. er forfatteren bag den kendte bog ’Bowling Alone’.

Fra det danske forskningsmiljø kan man blandt andre møde lektor Lars Torpe fra Aalborg Universitet, centerleder Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier, professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet og seniorforsker Torben Fridberg fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. De folkeoplysende organisationer kommer ligeledes med deres bud på foreningslivets fremtid og udfordringer gennem oplæg ved repræsentanter fra bl.a. Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, KFUM-Spejderne, Det Danske Spejderkorps og FDF.

I forbindelse med inspirationsdagen udgives bogen ’Demokratiets rugekasser: En frivillighed, der ikke kan måles i kroner og ører’, der gennem debatindlæg og præsentation af ny forskning ser på de frivillige foreningers betydning for den sociale sammenhængskraft og demokratiforståelse. Bogen er skabt i samarbejde mellem en række universiteter, paraplyorganisationer og foreninger og vil blive uddelt gratis til alle inspirationsdagens deltagere.

Arrangementet finder sted torsdag den 22. maj kl. 10.00-17.00 i Per Kirkeby Auditoriet i Søauditorierne på Aarhus Universitet. Prisen for inspirationsdagen er 600 kr.