Vifo Artikel 09.01.2018

Konference om fremtidens friluftsliv

7.-8. maj er der konference om friluftslivets rolle og retning i fremtiden på Skovskolen i Nødebo. En lang række praktikere, politikere, forskere og forenings- og organisationsfolk indgår i programmet.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Natur

Formålet med konferencen ’Friluftslivet i Danmark 2018 - mål, midler og værdier’ er, at en række centrale aktører, politikere og konferencedeltagere deler viden om friluftslivet, så der tegnes et billede af, hvilken retning og rolle fremtidens friluftsliv kan have.

Konferencen foregår 7. og 8. maj 2018 på Skovskolen i Nødebo ved Esrum Sø.

Se program for konferencen 

Blandt oplægsholderne er Annette Bischoff, institutleder på Sydnorsk Universitet, som fortæller om perspektiver for udviklingen af friluftslivet set i et norsk perspektiv. Også Friluftsrådets formand, Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Dansk Skovforenings formand, direktøren for Naturstyrelsen, en række forskere og mange andre centrale aktører indgår i programmet.

Konferencens anden dag fokuserer på udviklingen og betydningen af natur- og nationalparker, og deltagerne vil kunne få et indblik i tre cases: Nationalpark Skjoldungernes Land, Nationalpark Thy og Kongernes Nordsjælland, hvor der også bliver workshops.

Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet står bag konferencen.

Læs mere

 
 
Læs mere hos Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning: Friluftslivet i Danmark 2018