Vifo Artikel 02.11.2015

Konference om frivillige organisationers rolle i demokratiet

NGO’er og frivillige organisationers roller og muligheder i demokratiet er emnet for en konference, der afholdes 13. november 2015 i København. Foreningen Norden og Københavns Universitet står bag.

Skrevet af: Jonna Toft

Med oplægsholdere fra de baltiske lande, Rusland og Danmark sætter Foreningen Norden og Københavns Universitet fokus på frivillige organisationers og NGO’ers roller i det daglige arbejde for at fastholde og udvikle demokratiet.

Det sker på konferencen ’Democracy, Freedom of speech and Freedom of Association’ fredag 13. november 2015 på Københavns Universitet. Der er tilmeldingsfrist 10. november, og det er gratis at deltage.

Konferencen foregår i to spor. Det ene spor handler om de formelle demokratiske processer – valg, parlamenters beslutningsprocesser, implementering mv. Det andet spor handler om de mere uformelle demokratiske processer, hvor medlemmer af civilsamfundet forsøger at tjekke og påvirke politiske ledere og parlamenter.

Det vil også blive diskuteret, hvordan forskellige lande kan lære af hinandens erfaringer, hvad angår NGO’ers rolle i demokratiet, og hvordan globalisering og migration udfordrer den demokratiske kultur.

Formålet med konferencen er at analysere og diskutere civilsamfundets muligheder, udfordringer og begrænsninger i forhold til den demokratiske proces.

Blandt oplægsholderne er Merle Haruoja fra Estlands Institut for Menneskerettigheder, Rasma Pipike fra Letlands Foundation for Public Participation, Regina Sabaliauskiene, direktør for Center for Innovativ Uddannelse i Litauen, Dr. Segey Subarov fra FN-forbundet i Rusland, Jens Nytoft Rasmussen, seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd og professor Christian Rostbøll, Statskundskab, Københavns Universitet.