Vifo Artikel 28.11.2016

Konference om uddannelsesindsatser for voksne flygtninge

Uddannelses- og Forskningsministeriets sætter fokus på det praktiske arbejde med uddannelsesindsatser for voksne flygtninge på en konference den 8. december.

Nøgleord: Voksenundervisning

Uddannelses- og Forskningsministeriets konference ’Uddannelsesindsatser for voksne flygtninge’ vil give deltagerne mere viden om det praktiske arbejde med uddannelse af flygtninge.

På konferencen vil inspirationsoplæg, praktiske eksempler og debatter være med til at belyse temaet om uddannelsesindsatser for voksne flygtninge, og deltagerne vil få mulighed for at høre, hvordan andre griber opgaven an, hvilke forudsætninger nyankommne flygtninge har samt effekten af voksenlæring i forhold til integrationsindsatser.

På programmet er blandt andet oplæg fra leder for Center for Udsatte Flygtninge, Mette Blauenfeldt, om nyankommne flygtninges forudsætninger og baggrunde, mens formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Per Paludan Hansen, vil fortælle om DFS’ initiativ ’folkeoplysning for flygtninge’. En paneldebat vil endvidere sætte fokus på udbyttet og effekten af voksenlæring i relation til integrationsindsatser.

Konferencen byder også på inspiration fra Europa. Christina Birgitte Andersen og Jesper Christian Pedersen fra Styrelsen for Videregående Uddannelser vil tale om voksenlæring for flygtninge som tema på EPALE – en europæisk IT-platform for voksenundervisningsområdet, og Wilhelm Vukovich fra Europa-Kommissionen vil fortælle om projekter målrettet flygtning som prioritet i Erasmus+.

Konferencen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, voksenundervisning og læring for voksne.

Konferencen finder sted den 8. december 2016 i København. Konferencen er gratis, men tilmelding er nødvendig.