Vifo Artikel 19.04.2016

Konference om voksenpædagogiske tiltag for flygtninge og indvandrere

Torsdag 12. maj holder Voksenpædagogisk Forum konference om, hvordan aktører på voksenuddannelsesområdet kan bidrage til, at nye borgere får kompetencer til at deltage i samfundslivet og finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Voksenundervisning

"Globale konflikter – lokale udfordringer" er titlen på Voksenpædagogisk Forums konference 12. maj 2016 i Odense. Konferencen handler om, hvordan aktører inden for voksenuddannelse kan bidrage til, at flygtninge og indvandrere får de nødvendige kompetencer, så de kan indgå i samfundslivet og komme ind på arbejdsmarkedet.

På konferencen sætter eksperter og workshops fokus på, hvordan de voksenpædagogiske uddannelsestilbud kan udvikles. Kan de stærke danske traditioner for foreningsliv og folkeoplysning for eksempel spille bedre sammen med de formaliserede integrations- og undervisningstilbud?

Blandt deltagerne er Folkehøjskolernes Forening i Danmark, som holder en workshop om højskolernes og folkeoplysningens pædagogiske praksis og samarbejde med andre aktører i arbejdet med flygtninge. 

Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorialt samarbejde på uddannelsesområdet med praktikere, forskere og uddannelsespolitiske parter.

Konferencen har tilmeldingsfrist 26. april.