Vifo Artikel 26.02.2019

Konference sætter fokus på voksenpædagogik og digitalisering

Voksenpædagogisk Forums forårskonference sætter fokus på voksenpædagogikkens betingelser og muligheder i en digitaliseret verden.

De digitale læringsteknologier vinder stadig mere indpas – også i forhold til voksenlæringen. Ofte med løfter om at styrke tilgængeligheden, effektivisere undervisningen og imødekomme forskellige gruppers læringsbehov.  

Voksenpædagogisk Forums forårskonference den 25. april sætter fokus på digitaliseringens potentialer og udfordringer fra et voksenpædagogisk perspektiv og ser nærmere på digitaliseringens forudsætninger i forhold til at skabe gode voksenpædagogiske læringsmiljøer.

På konferencen vil eksperter og praktikere dele deres viden og erfaringer og blandt andet diskutere:

  • Hvad indebærer det at uddanne myndige voksne i en tid, hvor digitalisering fylder stadig mere i privatlivet, arbejdslivet og samfundslivet?
  • Hvilke potentialer og udfordringer skal voksenpædagogikken håndtere, når voksenuddannelserne digitaliseres?
  • Hvad er de pædagogiske potentialer og begrænsninger i forskellige læringsteknologier, som udvikles og vinder frem netop nu?

På workshops præsenteres og diskuteres konkrete erfaringer og eksempler fra forskellige sektorer.

Konferencen finder sted den 25. april 2019 på UC Syd Campus Kolding og henvender sig til alle med interesse for voksenuddannelse og kompetenceudvikling.

Konferencen koster 695 kr.

Læs mere