Vifo Artikel 07.01.2020

Konference undersøger drivkraften i frivilligt socialt arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) stiller på Frivillighedens Vidensdøgn 2020 skarpt på, hvordan de frivillige organisationers formål påvirker resultater, erfaringer og dilemmaer i det frivillige sociale arbejde.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak
Nøgleord: Frivillighed

Hvordan skaber man gode rammer og et godt arbejdsmiljø for frivillige, der arbejder i en sektor, hvor man er drevet af ønsket om at gøre en forskel for andre? Og hvordan kan man som frivillig organisation få sat sin sag på den lokalpolitiske dagsorden? Det er blot nogle af de spørgsmål, der skal besvares, når Frivillighedens Vidensdøgn 2020 løber af stablen i Odense fra 23.-24. januar 2020.

Over de seneste fem år har 69 pct. af danskerne lavet frivilligt arbejde, viser tal fra CFSA. På Frivillighedens Vidensdøgn 2020 zoomer centret ind på de frivillige og ansatte, der er beskæftiget inden for den sociale sektor.

I løbet af de to dage vil frivillige og ansatte fra foreninger og landsorganisationer samt repræsentanter fra blandt andet fonde, kommuner og private virksomheder være samlet til diskussioner og oplæg, der alle har frivilligt socialt arbejde som tema. Fokus vil være på, hvilken betydning det har for de frivillige, medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere at arbejde i formålsdrevne sammenhænge.

De 25 timers konference er spredt ud over to dage, hvor man på førstedagen blandt andet kan vælge mellem fem forskellige sessioner, der fokuserer på alt fra god ledelse til trivsel blandt de frivillige og ansatte. Andendagen består i stedet af længerevarende ’masterclasses’, hvor deltagerne kan vælge mellem tre forskellige temaer; ’Samtalen som forandringsværktøj’, ’Pust nyt liv i lokale fællesskaber med samskabelse’ og ’Metoder og værktøjer til at skabe god trivsel blandt frivillige og ansatte’.

Læs lignende nyheder

Unge frivillige
Vifo Idan Artikel 16.11.2023
Mentorforløb og vejledning er bedre til at holde på de frivillige end formelle kurser
Kvinde taler i telefon
Vifo Idan Artikel 30.09.2022
Mange frivillige overvejer at stoppe på grund af bureaukratiske byrder
Idan Artikel 12.08.2019
Regionale forskelle: Andelen af idrætsfrivillige varierer