Vifo Artikel 13.10.2020

Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler

I et brev til alle landets borgmestre minder kulturminister Joy Mogensen kommunerne om, at de stadig har hjemmel til at administrere folkeoplysningsområdet fleksibelt under coronapandemien.

Coronapandemien gør stadig hverdagen usikker for mange lokale aftenskoler og foreninger, og nu har kulturminister Joy Mogensen sendt et brev til alle landets borgmestre for at minde kommunerne om, at det er nødvendigt, at de fortsætter med at være fleksible i deres støtte til folkeoplysningsområdet.

”Aftenskolerne og foreningslivet er grundpiller i det folkeoplysende arbejde i Danmark, og området har fortsat brug for, at kommunerne og staten tager et fælles ansvar for at sikre, at der også er et aktivt og mangfoldigt foreningsliv i kommunerne efter COVID-19,” skriver Joy Mogensen i brevet.

Helt konkret opfordrer hun til, at kommunerne fortsætter med at gøre brug af en bekendtgørelse fra marts, som giver mulighed for at dispensere fra de normale regler for udbetaling af tilskud.

Bekendtgørelsen giver blandt andet kommunerne lov til at udbetale lokaletilskud og tilskud til undervisningstimer til foreninger og aftenskoler, selv om deres aktiviteter bliver aflyst på grund af myndighedernes udmeldinger om COVID-19.

Gennemføres aktiviteterne kan foreninger og aftenskoler få tilskud til at leje private lokaler, der lever op til coronarestriktionerne, eller tilskud til at gennemføre undervisningen som fjernundervisning. De kan også få tilskud til at gennemføre undervisning med færre deltagere på holdene end normalt, og noget af tilskuddet må gerne bruges til for eksempel ekstra rengøring og værnemidler.

Ministeren minder også om, at det er muligt at rykke udbetalinger af tilskud til aftenskolerne og foreningerne frem for at understøtte deres likviditet og undgå konkurser.

”Slutteligt vil jeg opfordre jer til, at kommunerne ikke kun tager afsæt i 2020, når der fastsættes budgetter for folkeoplysningen i 2021,” skriver Joy Mogensen. 

DOF opfordrer til lokale aftaler

Hos Dansk Oplysnings Forbund (DOF) opfordrer sekretariatsleder Henrik Christensen sine medlemsskoler til at tage initiativ til en konkret dialog med kommunerne om, hvordan en lokal ordning kan se ud i deres område – gerne med inddragelse af et lokalt aftenskolesamråd, hvis der findes sådan et.

”Nogle kommuner vil måske sige, at det kræver særlige bevillinger, men det er ikke tilfældet. Det, vi beder om hos kommunerne, er som udgangspunkt ikke løsninger, der vil medføre flere udgifter for den enkelte kommune. Vi beder blot om, at kommunen udviser fleksibilitet, så vi kan anvende de allerede bevilgede tilskud i den nuværende situation,” skriver Henrik Christensen på DOF’s hjemmeside.

Han henviser til, at der allerede er indgået aftaler mellem aftenskoler og kommunerne om håndteringen af aftenskoleområdet i Aalborg, Odense og Viborg, som andre kan lade sig inspirere af.