Vifo Artikel 24.06.2015

Lokale folkemøder skal skabe dialog i øjenhøjde

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) iværksætter et nyt koncept, der skal etablere lokale folkemøder i kommunerne, så afstanden mellem borgere og politikere bliver mindre.

Skrevet af: Anna Rex Wittig
Nøgleord: Debat Demokrati

Inspireret af det årlige Folkemøde på Bornholm står DUF nu bag et nyt koncept, hvor de som sparrings- og samarbejdspartnere vil hjælpe kommunerne med at arrangere lokale folkemøder. Det skal bringe borgere og politikere tættere sammen, skabe værdi for kommunerne og lokalsamfundet samt styrke det lokale demokrati.

Om projektet udtaler formand for DUF, Signe Bo, følgende på DUF’s hjemmeside:

”Det direkte fysiske møde mellem borgere og politikere til et årligt lokalt folkemøde vil styrke tilliden til politikerne og mindske afstanden til de folkevalgte, hvilke vil øge det demokratiske engagement – særligt hos de unge,” siger Signe Bo.

Der er fokus på, at alle skal have mulighed for at deltage ved de lokale folkemøder, og derfor tilrettelægges folkemøderne også, så de henvender sig til både unge, børnefamilier og ældre.

Der er brug for lokale folkemøder

En undersøgelse af lokaldemokratiet fra 2013 af Økonomi- og Indenrigsministeriet understøtter, at der er behov for folkemøder, hvor dialogen mellem borgere, politikere og foreninger bliver understøttet lokalt. Rapporten peger på, at det lokale demokrati er udfordret, afstanden til politikerne er for stor, og de unge føler ikke, at de bliver lyttet til eller inddraget. 

”Folkemødet skaber større fællesskab, giver borgerne lyst til at engagere sig og yde en frivillig indsats i lokalsamfundet. Deltagerne oplever, at politikerne er lydhøre og møder borgerne til dialog i øjenhøjde,” siger Signe Bo.

De lokale folkemøder giver også foreningerne mulighed for at øge rekrutteringen og skabe et tættere samarbejde mellem politikerne og de foreningsaktive.

DUF’s koncept er fleksibelt og vil blive tilpasset den enkelte kommune. DUF vil eksempelvis kunne vejlede kommunerne i at søge støtte til aktiviteter på folkemødet og bidrage med aktiviteter, der kan skabe dialog, demokratisk værdi og deltagelse blandt de unge borgere.