Vifo Artikel 24.05.2019

Mange barrierer for at færdes i naturen

Adgangen til naturen og det åbne land begrænses fortsat med skilte, afspærringer eller simpelthen ved at stier nedlægges. Det viser foreløbige resultater fra to nye undersøgelser fra Københavns Universitet og Friluftsrådet.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Natur

Der er overraskende mange barrierer for at færdes i naturen og det åbne land, viser foreløbige resultater fra en kortlægning, som Friluftsrådet og forskere på Københavns Universitet står bag.

Skilte, bomme, kæder og hegn findes relativt ofte i naturen, og selv om de kan passeres til fods, er de med til at skabe usikkerhed om, om man må færdes på stedet. Men også stier, som pludselig nedlægges, er et problem, skriver Friluftsrådet på sin hjemmeside.

Forskerne har undersøgt 73 felter på 2 x 2 kvadratkilometer i forskellige kommuner for at se, hvor mange skilte og barrierer, der er i landskabet. De foreløbige resultater viser, at der i gennemsnit er tre registreringer pr. kvadratkilometer, primært skilte med anvisninger, men også forbuds- og skræmmeskilte. På andenpladsen kommer fysiske menneskabte forhindringer som bomme, kæder eller hegn, der oftest kan passeres til fods.

Undersøgelsen offentliggøres i juni 2019 i sin helhed. Projektleder er professor MSO Frank Søndergaard Jensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Formanden for Friluftsrådet, Niels-Christian Levin Hansen, kalder resultaterne for ’noget af en øjenåbner’ og peger på, at der skal arbejdes videre med udfordringerne.

For let at nedlægge en sti eller markvej

Et andet problem er, at stier og markveje forsvinder. Lodsejere har mulighed for at anmelde nedlæggelse af en vej eller sti for offentlighedens adgang efter Naturbeskyttelseslovens § 26 a stk. 1. Hvis kommunalbestyrelsen ikke reagerer inden for fire uger, kan vejen nedlægges.

Friluftsrådet har for nylig bedt om aktindsigt i kommunernes behandling af sager på dette område, og denne undersøgelse viser ifølge Friluftsrådet, at ordningen langt fra er tilstrækkeligt til at sikre, at stier med rekreativ værdi ikke bliver nedlagt ulovligt. Tidsfristen på fire uger er for kort, mener Friluftsrådet.

Kommunerne har siden 2007 modtaget 420 anmeldelser fra lodsejere, der vil nedlægge en sti eller markvej med rekreativ betydning. Men de har modtaget lige så mange – faktisk hele 470 - henvendelser fra borgere, der klager over nedlagte stier og markveje, som ikke er anmeldt af ejeren inden.

Hertil kommer 36 tilfælde, hvor kommunerne selv har rejst en sag, hvor en sti er lukket uden tilladelse. I alt har der altså været 926 sager med nedlæggelser af markveje og stier, og i hvert fjerde tilfælde har kommunen afgjort, at stien ikke må nedlægges.

Opgørelsen tyder dog på, at kommunerne tolker lovgivningen forskelligt, og tallene er behæftet med nogen usikkerhed.