Vifo Artikel 15.12.2015

Manifest skal styrke voksenlæring

Den europæiske organisation for voksenuddannelse og folkeoplysning, EAEA, har vedtaget et nyt manifest. Det skal overbevise beslutningstagere på alle niveauer om fordelene ved voksenlæring.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Voksenundervisning

Den europæiske indsats for voksenlæring bør styrkes, opfordrer den europæiske organisation for voksenlæring EAEA (European Association for the Education of Adults), der har danske Per Paludan Hansen som formand.

Opfordringen sker med et nyt manifest: ’Voksenlæring i det 21. århundrede’. Her præsenteres argumenter, undersøgelser, eksempler og deltagerberetninger, som illustrerer, hvordan voksenundervisning kan bidrage til udviklingen i Europa.

Organisationen skriver i manifestets forord:

 “Vi opfordrer til, at den europæiske indsats på området kommer i et højere gear – for at udvikle vidensamfund, som er i stand til at møde tidens udfordringer. Det kræver bæredygtige investeringer nu på europæisk, nationalt og regionalt niveau. Disse investeringer vil betale sig på lang sigt ud fra mange kriterier: Konkurrencedygtige, velbefindende, sunde befolkninger, vækst og andet.” 

Målet er, at manifestet kan medvirke til at overbevise beslutningstagere om fordelene ved voksenlæring, skriver Dansk Folkeoplysnings Samråd, der er medlem af EAEA. Mange beslutningstagere, virksomheder og borgere er nemlig ikke bevidste om, i hvilket omfang voksenundervisning kan bidrage til at løse samfundsudfordringer, økonomiske udfordringer og den enkeltes udfordringer.

Derfor foreslår EAEA i manifestet, at EU udråber et europæisk år for voksenlæring. Temaet skal være ”Styrken og glæden ved at lære”.