Vifo Artikel 31.07.2018

Nordisk forskningskonference debatterer højskolernes betydning for demokratiet

Den svenske forskningskonference Mimer ser i år nærmere på folkehøjskolernes og demokratiets indbyrdes forhold i anledning af, at den svenske højskolebevægelse fylder 150, år og det moderne svenske demokrati fylder 100 år.

Nøgleord: Højskoler Demokrati

På den årlige Mimerkonference i november 2018 vil forskere diskutere, hvilken betydning de svenske højskoler har haft for demokratiet – og hvilken betydning demokratiet og de demokratiske værdier har haft for højskolerne.

Samtidig er både højskolerne og demokratiet under evig forandring og fornyelse, så konferencen vil ikke blot se tilbage i tiden, men også komme med bud på fremtiden.

På konferencen vil blandt andet Johan Lövgren, ph.d., Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, præsentere sin forskning i højskolebevægelsen og dens værdier og på to paneldebatter vil en række andre forskere hhv. debattere, hvordan relationerne mellem demokrati og folkeoplysning kan undersøges og forstås, og diskutere højskolernes fremtid og forskningens rolle heri.

Konferencen finder sted den 6.-7. november 2018 på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp mellem Malmø og Lund. Deadline for at indsende papers er den 5. oktober.

Læs mere