Vifo Artikel 26.02.2016

Nordiske lande kan lære af hinandens initiativer for voksenuddannelse

I en ny publikation fra Nordisk Ministerråds program Nordplus Voksen deler en række institutioner og organisationer ud af deres erfaringer om samarbejde med andre nordiske lande om voksenuddannelse.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Voksenundervisning

De nordiske lande ligner hinanden så meget, at man ofte kan overføre et godt pædagogisk koncept direkte fra ét land til et andet. Det fortæller Folmer Steensen fra FO-Aarhus, der er dansk koordinator for projektet ’Ord i Nord’, i en ny publikation fra Nordisk Ministerråds program Nordplus Voksen.

”Vi har en markant, kulturel referenceramme. Trods forskelle ligner vores ’systemer’ hinanden. Derfor er der tit kortere vej til resultater end i samarbejder med mere forskellige partnere,” forklarer han i publikationen. 

I publikationen ’Voksnes nøglekompetencer i et nordisk perspektiv’ giver en række nordiske og baltiske organisationer og institutioner deres erfaringer videre om at samarbejde med andre nordiske/baltiske partnere. 

Et af projekterne er Ord i Nord, som har deltagelse af partnere fra Grønland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Her har en faglærer på den tekniske skole i Sisimiut har udviklet eksamensmateriale til iPad, så ordblinde og læsesvage kan gennemføre svendeprøve på linje med alle andre. Inspirationen kommer fra samarbejdspartnerne i Ord i Nord. 

Andre projekter handler f.eks. om at styrke voksnes IT-kompetencer og at styrke voksnes færdigheder i matematik.