Vifo Artikel 24.11.2020

Ny analyse: Klima og grøn energi er det vigtigste politiske emne for unge

Dansk Ungdoms Fællesråd er klar med en delrapport fra årets demokratianalyse om det politiske engagement blandt unge mellem 16 og 25 år. Rapporten viser blandt andet, at klima og grøn energi er det vigtigste politiske emne for unge.

Skrevet af: Simon Hoffman

Demonstrationer, klimavalg og Greta Thunberg. Unges klimainteresse fornægter sig ikke og den nye demokratianalyse for 2020 fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), afslører da også, at unge mere end nogensinde er interesseret i klima og grøn energi. I demokratianalysen, foretaget blandt unge i alderen 16-25 år, svarer 46 pct. af deltagerne, at klima og grøn energi er det landspolitiske emne, de mener, er det vigtigste lige nu. Nederst ligger kultur- og mediepolitik, som kun 2 pct. af de adspurgte ser som et vigtigt emne.

DUF’s analyse har til formål at tage temperaturen på, hvad ungdommen mener er de vigtigste landspolitiske emner, og hvilken tillid de har til en række demokratiske institutioner og demokratiet som helhed.

De unge er blevet bedt om at vurdere deres tillid til forskellige demokratiske institutioner på en skala fra 0 til 5, og ifølge analysen vokser de unges tillid til demokratiet som helhed. I rapporten for 2020 er de unges vurdering på tillidsskalaen således 3,82, i forhold til 2019, hvor tilliden var 3,40.

I tråd med den stigende tillid til demokratiet, er tilliden også steget til domstolene, folketinget, politikerne og medierne. DUF vurderer i analysen, at den øgede tillid til de demokratiske institutioner, kan skyldes corona-krisen.

Demokratiske debatter, der foregår online, er også vigtige for de unge. Skønt mange mener, at online-debatter er præget af ekstreme holdninger, er 40 pct. af de adspurgte enige i udsagnet ”online-debatten giver mig viden jeg ellers ikke ville få.” På trods af den store tilstedeværelse online, svarer den overvejende del af de unge alligevel, at de primært selv deltager i politiske diskussion offline.

Resultaterne i demokratianalysen stammer fra interviews med 579 respondenter blandt unge i alderen 16-25 år, i perioden august-september, 2020.