Vifo Artikel 07.12.2015

Ny DUF-formand vil genoplive den demokratiske samtale

Kasper Sand Kjær fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom blev lørdag valgt som ny formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor han afløser Signe Bo. Han vil bringe demokratiet i ungdomshøjde og styrke den demokratiske samtale.

Skrevet af: Jonna Toft

Kasper Sand Kjær og Andreas Højmark Andersen overtog lørdag 5. december formands- og næstformandsposten i Dansk Ungdoms Fællesråd. De kommer fra Dansk Socialdemokratisk Ungdom og Danske Baptisters Spejderkorps, og de afløser henholdsvis Signe Bo og Henrik Oversø.

Kasper Sand Kjær er 26 år, studerer uddannelsesvidenskab på DPU og arbejder som ungdomskonsulent hos LO.

De delegerede valgte samtidig ny styrelse, og her er størstedelen af medlemmerne valgt ind for første gang.

Det nye formandskab lægger vægt på at styrke det levende demokrati med bred deltagelse, debat og samtale. Kasper Sand Kjær sagde i sin tiltrædelsestale, at politik er blevet en sportsgren, der varetages af professionelle politikere, meningsdannere, journalister og kommentatorer, mens befolkningen efterlades som tilskuere.

Det svækker den demokratiske samtale, og derfor understregede han, at demokratiske borgere er noget, vi i fællesskab opdyrker i foreningslivets forpligtende fællesskaber. Demokratiet starter og slutter ved samtalen, var kernebudskabet.

”Vi tror på, at demokratiet skal leves og mærkes. Ikke kun, når vi sætter vores kryds på stemmesedlen. Det skal gennemsyre vores samfund, vores hverdag – og vores foreninger. Gennem samtale, engagement, dialog og åbenhed,” lød det fra talerstolen til de over 250 delegerede. 

Fælles udtalelse om at styrke demokratiet   

Ønsket om en stærkere fælles samtale om samfundet kom også til udtryk i en fælles udtalelse fra 11 af DUF’s medlemsorganisationer.

”Samfundets sammenhængskraft er baseret på demokratisk deltagelse. Deltagelse i fællesskaber, deltagelse i aktiviteter og deltagelse i samtaler. Samtaler om samfundet og samtaler, hvor vi bliver klogere på hinanden og på vores egne holdninger. Der er i mødet med andre interesser og synspunkter, at vores perspektiv bliver større. Det er i samtalen om, hvilket samfund vi ønsker, og hvordan vi finder de næste skridt for udviklingen af Danmark,” står der i udtalelsen.  

Indsats i udlandet har effekt både ude og hjemme

Kasper Sand Kjær fremhævede også DUF’s arbejde ude i verden, hvor man gør en indsats for at fremme aktivt medborgerskab, demokrati og foreningsliv. 

”Arbejdet er båret af stærke ildsjæle, der bringer demokrati ud i verden og bringer verden hjem til Danmark – og på den måde både øger kompetencerne i og tilfører udsyn, kulturforståelse og perspektiv til de danske foreninger. DUF’s medlemsorganisationer gør en kæmpe indsats for at skabe demokratiske foreninger rundt i hele verden, der kan bringe nye generationer frem til at skabe demokrati og fred i verden,” sagde han.

DUF holder afskedsreception for det afgående formandskab og velkomstreception for det nye den 22. januar 2016.