Vifo Artikel 25.01.2018

Ny kampagne sætter demokrati på skoleskemaet

Børn og unge skal have bedre handlekompetencer og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse på skolen, undervisningen og lokalsamfundet. Derfor lancerer Undervisningsministeriet nu den nationale kampagne, ’Demokrati under udvikling’.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Demokrati

Danske unge i 8. klasse indtager førstepladsen blandt unge i 24 lande, når det handler om viden om demokrati, politik og samfundsforhold. Men de bruger ikke i samme grad deres viden til at udvise politisk engagement og deltage aktivt i demokratiet.

Derfor lancerer Undervisningsministeriet nu kampagnen ’Demokrati under udvikling’, der skal give børn og unge handlekompetencer og erfaringer med demokratisk deltagelse i skolen, i undervisningen og i deres lokalsamfund.

Initiativet fokuserer på at træne den demokratiske refleksion i samtaler og fællesskaber, ligesom kildekritik og kritisk refleksion indgår.

Kampagnen er rettet mod grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler og almene voksenuddannelser. På kampagnesitet www.demokratiunderudvikling.dk findes materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i undervisningen.

Desuden henvender kampagnen sig til foreninger og organisationer, der ønsker at sætte ekstra fokus på fællesskab, demokrati og medborgerskab.  Undervisningsministeriet samarbejder med en række partnere, der under kampagneperioden vil bidrage med projekter og fortællinger.

’Demokrati under udvikling’ løber i hele 2018. I uge 12 er der national temauge, hvor grundskoler og produktionsskoler har mulighed for at arbejde intensivt med materialerne. I samme uge bidrager en række af ministeriets partnere og andre aktører med at sætte fokus på udvikling af demokratiet.

Læs mere

 
Læs mere hos Undervisningsministeriet om kampagnen ’Demokrati under udvikling’