Vifo Idan Artikel 01.03.2022

Ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut kortlægger fritidslivet på Færøerne

En stor undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning giver for første gang et samlet overblik over fritidslivet på Færøerne.

Hvad laver færøske børn i deres fritid, og hvor mange voksne dyrker egentlig sport og motion på Færøerne? Hvor mange foreninger findes der, hvilke faciliteter råder de over, og hvem er de frivillige, der får hjulene til at køre rundt? De spørgsmål bliver nu besvaret i en ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), der for første gang giver et samlet overblik over fritidslivet på Færøerne.

”Vi håber, at den nye viden kan give afsæt for at arbejde strategisk med prioriteringer og politikker, som kan sikre et rigt og meningsfuldt fritidsliv, der passer til befolkningens ønsker og behov på Færøerne både nu og i fremtiden,” siger Malene Thøgersen, der er senioranalytiker i Vifo, og som har været projektleder på undersøgelsen.

Rapporten tegner blandt andet et billede af, at både børn, unge og voksne, der dyrker idræts-eller fritidsaktiviteter, er mere tilbøjelige til at trives sammenlignet med børn, unge og voksne, der ikke deltager i idræts- eller fritidsaktiviteter.

”Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem trivsel og det at dyrke aktiviteter i sin fritid. Derfor er det selvfølgelig ønskværdigt, at flere borgere bliver aktive. Undersøgelsen ser derfor også på barrierer og motiver for at deltage i aktiviteter. Det kan forhåbentlig give politikere, foreninger og kommuner en idé om, hvor man kan sætte ind,” siger Malene Thøgersen.

Foreninger og faciliteter på Færøerne

Mens den første halvdel af undersøgelsen kigger på færingernes deltagelse i fritidslivet, zoomer den anden halvdel af undersøgelsen ind på de foreninger og faciliteter, hvor aktiviteterne foregår. Hvad foreningerne angår, tegner der sig et positivt billede, og selvom mange foreninger oplever udfordringer, ser de generelt lyst på fremtiden.

Det gælder også, når man spørger foreningerne, hvor tilfredse de er med de faciliteter, de har til rådighed. Tilfredsheden er dog knap så stor, når det gælder sociale mødesteder, forklarer Malene Thøgersen.

”Undersøgelsen tyder på, at der er et udviklingspotentiale, når det gælder adgangen til sociale mødesteder for foreningernes medlemmer. Foreningerne vil gerne være sociale samlingssteder i lokalsamfundet, men de har ikke altid et sted, medlemmerne kan mødes efter aktiviteterne,” siger hun.

Resultaterne præsenteres på konference på Færøerne

I den afsluttende del samler Idans analytikere op på rapportens resultater og kommer med bud på, hvordan man kan anvende den nye viden, som rapporten præsenterer. Perspektiveringen indeholder derfor forslag til, hvor man kan sætte ind, hvis man eksempelvis vil have flere aktive borgere eller vil have udnyttet de ledige tider i idrætsfaciliteterne.

Resultaterne præsenteres på en konference på Færøerne 2.-3. marts 2022. Her vil forfatterne til rapporten sammen med lokale aktører og kommuner give deres bud på, hvordan resultaterne kan bruges, hvordan de spiller sammen med den øvrige viden om folkesundheden og kulturen på Færøerne, og hvilke fremtidsperspektiver resultaterne kan give anledning til at diskutere.

Download rapporten

Piger til gymnastik
Idan Vifo Udgivelse februar 2022

Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer

Læs mere om temaet

Grønlandske børn løber med hinanden i hænderne
Idan Tema

Idræt og fritid i Norden