Vifo Artikel 22.03.2021

Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen

En ny undersøgelse fra Videncenter for Folkeoplysning giver overblik over aktiviteter og tilskud på folkeoplysningsområdet, og hvordan folkeoplysningsloven forvaltes på tværs af kommunerne.

For anden gang har Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) undersøgt, hvordan kommunerne arbejder med folkeoplysning. Den nye undersøgelse ’Folkeoplysningen i kommunerne’, der er udgivet i fire delrapporter, giver et overblik over omfanget af og rammerne for aktiviteter på både det folkeoplysende foreningsområde og aftenskoleområdet baseret på data fra 2018.

Når en forening eller en aftenskole modtager tilskud fra kommunen, sker det i henhold til folkeoplysningsloven, der er en rammelov, som fastsætter generelle regler og retningslinjer. Det giver landets kommuner stor frihed, når det kommer til at udforme rammerne på området.

”Vi håber, at rapporten kan give indblik i de ligheder, der eksisterer på tværs af landets kommuner, men også de forskelligheder der er, både når det gælder niveauet for tilskud og den måde, som retningslinjerne er skruet sammen på. Resultaterne kan forhåbentlig give noget inspiration til kommunernes fremadrettede arbejde på folkeoplysningsområdet,” siger senioranalytiker i Vifo, Malene Thøgersen, der er projektleder for undersøgelsen.

Hun glæder sig over den store opbakning fra kommunerne til undersøgelsen.

”91 ud af landets 98 kommuner har bidraget, og det har givet mulighed for at tilvejebringe en landsdækkende indsigt i området”, siger Malene Thøgersen.

Kun få forskydninger over tid

Mens den forrige undersøgelse tog udgangspunkt i tal fra 2014, bygger denne rapport på 2018-tal. Det betyder, at rapporten også kan give indblik i udviklingen på området over tid.

”Undersøgelsen viser, at folkeoplysningsområdet har en høj grad af stabilitet. Men når vi dykker lidt mere ned i de specifikke analyser, kan vi også se, at der er sket nogle mindre forskydninger over tid,” fortæller Malene Thøgersen.

For eksempel tyder resultaterne på, at de modeller, der bruges til at beregne medlemstilskud på foreningsområdet, er blevet lidt mindre komplekse, og på aftenskoleområdet har lidt flere kommuner forhøjet støtten til aktiviteter i tyndt befolkede områder.

Download fire delrapporter gratis

Da folkeoplysningsloven både omfatter foreninger, der tilbyder voksenundervisning, og frivillige folkeoplysende foreninger, er rapporten delt op i fire delrapporter.

  • Delrapport 1 giver en samlet introduktion til de tre øvrige delrapporter, opsummerer undersøgelsens hovedresultater og uddyber undersøgelsens metode og datagrundlag.
  • Delrapport 2 har fokus på den folkeoplysende voksenundervisning – eller i daglig tale aftenskoleområdet.
  • Delrapport 3 belyser det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
  • Delrapport 4 sætter fokus på de temaer, der går på tværs af de to områder såsom arbejdet med at lave kommunale politikker for folkeoplysning, brugerinddragelse og udviklingsprojekter.

Webinar om hovedresultaterne

”Hen over de næste måneder kommer vi løbende til at udgive flere artikler, der tager fat på nogle af de centrale temaer og resultater, som er dukket op i undersøgelsen. Og når vi senere på året holder vores folkeoplysningskonference, vil vi også afsætte nogle sessioner til at gå i dybden med resultaterne,” siger Malene Thøgersen.

Der er dog også mulighed for at få en kort præsentation af hovedresultaterne inden da. Onsdag 28. april kl. 11.00-12.00 afholder Vifo et webinar, hvor hovedresultaterne for aftenskoleområdet, foreningsområdet og de tværgående temaer vil blive præsenteret. Webinaret er gratis, og der kommer et link til tilmelding senere.

Download de fire delrapporter

 Folk holder i hånd. Foto: franckreporter
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag
Ældre laver kunst. Foto: GettyImages/vgajic
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning
Små børn spiller fodbold. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Kvinder laver vandgymnastik. Foto: GettyImages/FatCamera
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet

Læs også de øvrige artikler om undersøgelsen

Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Børn spiller fodbold
Vifo Artikel 22.03.2021
Stadig forskel på foreningers aktiviteter og rammer i land- og bykommuner
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det

Læs mere om temaet

Piger løber i en hal
Idan Vifo Tema

Idræt og fritid i kommunerne