Vifo Idan Artikel 09.09.2020

Ny undersøgelse kortlægger fritidslivet på Færøerne

Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning går i gang med en omfattende undersøgelse af befolkningens motions- og fritidsvaner, som for første gang vil give et samlet overblik over, hvad færingerne bruger deres fritid til.

Mens de nordiske lande generelt har stor viden om borgernes motions- og fritidsvaner, findes der ikke noget samlet overblik over, hvad færingerne involverer sig i i fritiden. Det skal en stor undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) nu ændre på for at skabe ny viden, som kan bruges til at sikre relevante rammer og fritidstilbud, der passer til befolkningens ønsker og behov nu og i fremtiden.

”Behovet for ny viden er blandt andet opstået, fordi fritidslivets karakter og borgernes behov i øjeblikket ændrer sig blandt andet som følge af, at der kommer flere ældre borgere, og mange kvinder udvandrer fra Færøerne i disse år,” fortæller senioranalytiker i Idan, Malene Thøgersen, der er projektleder på undersøgelsen.

Undersøgelsen får økonomisk opbakning fra mange sider i det færøske samfund lige fra kommunerne Tórshavn, Runavik, Klaksvik, Fuglafjord, Eystur, Sjövar og Sunda over Kulturministeriet til det færøske idrætsforbund (ÍSF), Færøernes Ungdomsråd (FUR) og Fodboldforbundet. Desuden støttes projektet af Lokale og Anlægsfonden i Danmark.

Helt konkret skal undersøgelsen kortlægge den færøske befolknings fritidsvaner med fokus på idrætsområdet, ungdomsforeningerne og aftenskolerne. Undersøgelsen vil også kigge på, hvordan fritidsarbejdet er organiseret, og de fysiske rammer, som aktiviteterne foregår i.

Undersøgelse af børn og voksnes fritidsvaner

Undersøgelsen går i gang nu, og de første, som bliver invitereret til at deltage, er børn og voksne, som får et tilsendt et spørgeskema med spørgsmål om, hvilke aktiviteter de deltager i, hvem der organiserer aktiviteterne, og hvilke faciliteter de gør brug af. Der er også spørgsmål om de motiver og barrierer, deltagerne oplever i forhold til at deltage i aktiviteter inden for sport og motion, børne- og ungdomsforeninger, aftenskoler og dans, folkesang og musik.

Der er to mål med spørgeskemaundersøgelsen. For det første skal den hjælpe kommuner og foreninger med at blive klogere på deres målgrupper og identificere udviklingsmuligheder. For det andet skal undersøgelsen også bruges til at give indblik i, hvordan borgerne bruger faciliteter og andre fysiske rammer, og hvad de synes om dem.

Det er også en del af undersøgelsen at kortlægge idræts- og fritidsfaciliteterne og at analysere bookingen af og brugen af udvalgte faciliteter for at se, om der er behov for at optimere driften af faciliteterne, eller om der er behov for flere.  

Undersøgelse af foreningernes vilkår og trivsel

En anden del af undersøgelsen ser nærmere på foreningernes vilkår og trivsel. Samtlige idrætsforeninger under det færøske idrætsforbund og foreninger under Færøernes Ungdomsråd får tilsendt et spørgeskema med spørgsmål om foreningernes aktiviteter, medlemmer, frivillige, rammer, vilkår og trivsel. Målet er at få et indblik i foreningernes potentialer, udfordringer og syn på fremtiden.

De første dele af projektet forventes at være færdige i løbet af foråret 2021, og derefter vil Idan i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden sætte den nye viden fra undersøgelsen i spil ved at indbyde til en række lokale arrangementer, hvor aktører på idræts- og fritidsområdet og ansatte i kommunale forvaltninger bliver inviteret til at deltage. Arrangementerne vil bestå af oplæg om undersøgelsens resultater og en proces, der inddrager deltagerne i at skabe et fælles afsæt for det kommende arbejde med at udvikle fremtidens færøske fritidsliv.  

Læs mere om temaet

Grønlandske børn løber med hinanden i hænderne
Idan Tema

Idræt og fritid i Norden