Vifo Idan Artikel 01.09.2021

Ny viden fra foreninger i Aarhus Kommune om betydningen af fællesskaber

En undersøgelse af fritidslivet i Aarhus Kommune bekræfter, at det sociale fællesskab i foreningslivet er vigtigt, men også at børn og voksne oplever det på forskellige steder og måder.

I en stor undersøgelse af fritidslivet i Aarhus Kommune har medlemmer og formænd for kommunens foreninger sat ord på, hvilken betydning fællesskab har for foreningslivet. Undersøgelsen viser blandt andet, at sociale arrangementer i foreningen er vigtige for voksne, mens børn primært oplever fællesskab i forbindelse med selve den aktivitet, de er samlet om.

Det er formænd for 291 foreninger og 2.082 medlemmer fra 49 foreninger, der har svaret på spørgeskemaer om deres oplevelser af tilfredshed, frivillighed og fællesskab i kommunens foreninger i undersøgelsen, som er lavet af Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) for Aarhus Kommune.

Undersøgelsen bekræfter, at fællesskaber betyder meget for medlemmerne. De tre vigtigste ting, voksne får ud af at være med i en forening, er, at de går glade hjem, de er blevet en del af et fællesskab, og de har fået nye venner, som de ser i foreningen. Børn synes også, det er vigtigt gå glade hjem og være en del af et fællesskab, og så lægger de vægt på at blive bedre til de ting, de laver i foreningen.

Fællesskaber opleves forskellige steder for børn og voksne

Ifølge undersøgelsen er et godt socialt miljø vigtigt eller meget vigtigt for 95 pct. af børn og unge, mens det er vigtigt eller meget vigtigt for 79 pct. af de voksne. Til gengæld er der forskel på, hvor børn og voksne oplever fællesskabet i foreningerne i praksis.

Undersøgelsen viser nemlig, at for mange medlemmer under 16 år er det primære fællesskab det, de oplever i forbindelse med aktiviteterne i foreningerne. 43 pct. af medlemmer under 16 år mødes aldrig i forlængelse af aktiviteterne, og andre 29 pct. svarer, at det sker sjældnere end en gang om måneden.

Figur 1: Hyppigheden af socialt samvær uden for foreningens primære aktiviteter

Figuren viser fordelingen af svar til spørgsmålet ”Hvor ofte mødes I efter aktiviteterne til hygge, snak og andet socialt samvær? (n=1.676) fordelt på medlemmerne under 16 år (børn og unge) og 16 år + (voksne).

50 pct. af de voksne svarede til gengæld, at de mødes efter aktiviteterne til hygge og snak fra en til flere gange om måneden og op til flere gange om ugen.

Det er vigtigt at have et mødested

Adgang til faciliteter har stor betydning for socialt samvær i foreningen. I 34 pct. af de foreninger, som ikke har et fast mødested, mødes medlemmerne aldrig uden for aktiviteterne. For foreninger med eget eller delt klubhus eller lokale er det under 10 pct. af medlemmerne, som aldrig mødes uden for aktiviteterne.

Figur 2: Hyppigheden af socialt samvær uden for aktiviteterne fordelt på mødesteder

Figuren viser svarfordelingen til spørgsmålet ”Hvor ofte mødes I efter aktiviteterne til hygge, snak og andet socialt samvær?” fordelt på hvor medlemmerne kan mødes efter aktiviteterne. (n=1.169)

Både foreninger og medlemmer bidrager

Undersøgelsen viser i øvrigt, at både foreninger og medlemmer bidrager aktivt til at skabe det sociale miljø og fællesskaber.

Foreningerne har fokus på sociale arrangementer, på at tage godt imod nye medlemmer, og de opfordrer til sociale aktiviteter i forbindelse med foreningens aktiviteter. 41 pct. af formændene svarer, at deres trænere/ledere også har fokus på sociale relationer.

På medlemssiden fremhæver flest voksne, at de bidrager ved at få snakket sammen i forlængelse af aktiviteten, at de og foreningen laver sociale arrangementer, og flere end hver tredje af de voksne medlemmer drikker en kop kaffe eller en øl sammen efter aktiviteten.

Medlemmerne bakker i øvrigt generelt godt op om foreningernes sociale arrangementer, og de fleste medlemmer deltager i to arrangementer om året.

Opbakningen til arrangementer gælder også for foreningens generalforsamling. I hver fjerde forening i Aarhus Kommune er det over halvdelen af medlemmerne, der deltager i generalforsamlingen. I de små foreninger er det mere end halvdelen af foreningerne, der oplever, at over halvdelen af medlemmerne deltager i generalforsamlingen.

Her er der dog forskel på idrætsforeninger og andre foreninger. Undersøgelsen viser, at blandt idrætsforeninger er det kun 19 pct. af foreningerne, som oplevede, at over halvdelen af medlemmerne deltog i den seneste generalforsamling, mens det var 40 pct. af de øvrige foreningstyper, der vurderede, at de var mere end halvdelen samlet.

Download undersøgelsen

Havneindvielse i Aarhus. Foto: Aarhus Kommune
Idan Vifo Udgivelse marts 2021
Foreningsliv i Aarhus Kommune
Yoga numser. Foto: Aarhus Kommune
Idan Vifo Udgivelse marts 2021
Foreningsliv i Aarhus Kommune. En kort gennemgang af undersøgelsen af tilfredshed, fællesskab og frivillighed i foreningerne i Aarhus Kommune