Vifo Artikel 29.05.2017

Ny videnportal om friluftsliv

Fakta og nøgletal om danskernes friluftsliv, faciliteter, interessekonflikter og meget mere kan nu findes på en ny, stor hjemmeside, ’Viden om friluftsliv’.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Natur

Den nye portal ’Viden om friluftsliv’ er for friluftslivets professionelle aktører. Den skal gøre det nemt for foreningsledere, forskere, naturforvaltere, planlæggere, undervisere og lokale ildsjæle at finde den aktuelt bedste viden om friluftsliv.

Bag hjemmesiden står Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Syddansk Universitet og Københavns Universitet, og en donation fra TrygFonden har gjort projektet muligt.

Hjemmesiden er inddelt i en række emner: Adgang og tilgængelighed, danskernes friluftsliv, formidling, friluftsfaciliteter, frivillige og partnerskaber, interessekonflikter, læring og pædagogik i naturen, planlægning og forvaltning, sikkerhed, sundhed og livskvalitet samt særlige målgrupper.

Her findes både den nyeste viden og dokumentation i form af undersøgelser, forskning og evalueringer samt en lang række praksiseksempler.

Jakob Simonsen, afdelingsleder i Friluftsrådet og formand for styregruppen, siger på Friluftsrådets hjemmeside:

”Tanken bag ’Viden om friluftsliv’ er at samle den viden, som i dag er spredt mange forskellige steder og måske ikke umiddelbart er tilgængelig. Det skal være let for alle, der vil arbejde for bedre muligheder for friluftslivet, at finde relevant viden og gode eksempler.”

Hvor der på ’Viden om Friluftsliv’ er fokus på den faglige viden og erfaringsudveksling, kan alle, der ønsker inspiration til konkrete naturoplevelser, se nærmere på Miljøstyrelsens portal udinaturen.dk