Vifo Artikel 23.10.2017

Nyt center skal få børn ud i naturen

En række forskningsmiljøer står bag det nystartede Center for Børn og Natur, som skal sikre, at flere børn får erfaringer og gode oplevelser i naturen. Centret er støttet med 18 mio. kr. fra Nordea-fonden.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Natur

Aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik, viser forskningen.

Alligevel peger flere undersøgelser på, at danske børn er betydelig mindre i naturen end deres forældre, og at de derfor går glip af oplagte muligheder for sundere krop og sind – også som voksne.

Derfor oprettes nu et Center for Børn og Natur, som Nordea-fonden støtter med 18 mio. kr. Det nye center skal arbejde for, at flere børn kommer mere ud i naturen og får erfaringer og gode oplevelser, der kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Ambitionen er at integrere brugen af natur meget mere i det moderne børneliv.

Det nye center skal bl.a. undersøge forskelle i børns brug af naturen på tværs af alder og baggrund samt, ikke mindst, hvilken rolle institutionen, skolen, fritidstilbuddet, vennerne, familien, digitale medier mv. spiller for, hvordan og hvor meget børnene kommer i naturen.

Bag centret står forskningsmiljøer på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College og Aarhus Universitet samt Friluftsrådet.

Læs mere