Vifo Artikel 26.02.2016

Nyt dialogforum og ny komité vil fastholde fokus på socialøkonomi

Samtidig med, at Erhvervs- og Vækstministeriet har nedsat et dialogforum til bl.a. at arbejde med socialøkonomi, har en gruppe aktører fra civilsamfundet dannet Komité for Socialøkonomi på resterne af det nedlagte Råd og Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder. De vil fastholde momentum.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Daghøjskoler

Ved nytår stoppede Venstre-regeringen den tidligere regerings indsats for at få flere socialøkonomiske virksomheder ved at lukke Vækstcenteret for Socialøkonomiske Virksomheder og det uafhængige Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder.

Flere daghøjskoler driver socialøkonomiske virksomheder, og andre på folkeoplysningsområdet er i starthullerne. En socialøkonomisk virksomhed kan f.eks. være en café eller et værksted, hvor sårbare mennesker varetager en række opgaver og derigennem opnår en praktisk læring.

Nu har erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) i stedet dannet Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Det skal blandt andet indsamle og formidle viden om tendenser inden for samfundsansvar og socialøkonomi, fremme partnerskaber og dialog mellem virksomheder og interessenter på feltet og bidrage til regeringens politikudvikling på området, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Men samtidig er en gruppe aktører fra civilsamfundet gået sammen om at skabe Komité for Socialøkonomi – en komité, som er uafhængig af skiftende politiske vinde.

Bag initiativet står Jon Krog, direktør i brancheforeningen Selveje Danmark, Charlotte Holmer Kaufmanas, tidligere leder af det nu lukkede Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder, og advokat Line Barfod fra Foldschack og Forchhammer. 

Frygter at fokus forsvinder

”Vi synes, der er opstået et tomrum efter lukningen af Rådet. Og vi frygter, at det fokus, der netop var kommet på socialøkonomiske virksomheder, forsvinder,” siger Jon Krog til Altinget.dk.

Også Line Barfod betoner, at socialøkonomien netop havde fået momentum, og at det skal fastholdes:

”Vi vil gerne fortsætte det arbejde, der foregik i Rådet, med at fjerne barrierer. Der er brug for, at vi mødes på tværs af sektorer for at fremme socialøkonomien. Derfor er det godt med et civilsamfundsinitiativ, som ikke er afhængigt af skiftende regeringer, men som vil kunne være der permanent,” siger hun til Altinget.dk.

De tre initiativtager håber, at erhvervs- og vækstministeren vil se komitéen som en håndsrækning og et signal om, at de gerne vil samarbejde om regeringens politik på området.

Komitéen for Socialøkonomi får til huse hos Selveje Danmark. De tre stiftere har inviteret en stribe aktører på det socialøkonomiske område til at deltage.