Vifo Artikel 27.10.2021

Nyt projekt kortlægger, hvordan mennesker med handicap deltager i foreningslivet

Der findes ikke nok viden om, hvordan mennesker med funktionsnedsættelser deltager i foreningslivet, eller hvilke muligheder og barrierer de oplever i forbindelse med at dyrke idræt. Derfor har Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning indgået samarbejde med Parasport Danmark om at få landskabet kortlagt.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak
Nøgleord: Foreningsliv

Parasport Danmark kan i år fejre 50-års jubilæum, og forbundet arbejder ud fra en overordnet vision om ”at give alle mennesker med et handicap eller et særligt behov mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab.”

Derfor har Parasport Danmark nu indgået et samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning, der blandt andet skal undersøge, hvordan mennesker med funktionsnedsættelser deltager i foreningslivet.

"Hvis vi skal tættere på at kunne indfri vores overordnede vision, så er det afgørende vigtigt, at vi ved hvilke barrierer, mennesker med handicap eller særlige behov skal overvinde for at kunne dyrke idræt i foreningslivet," siger Ivan Løvstrup, der er direktør i Parasport Danmark.

Idan og Vifo skal skabe vidensgrundlag for fremtidigt parasport-arbejde

Parasport Danmark vil med en ny strategi, der løber fra 2020-2025, blandt andet arbejde for at være et kompetencecenter, som omsætter og koordinerer viden om handicapidræt til brugbar viden for mennesker med et handicap, deres familier, klubber, kommuner med flere.

"Vi vil gerne være mere datadrevne og vidensbaserede, så vi i højere grad bevæger os fra at tro til at vide," forklarer Ivan Løvstrup.

Derfor går opgaven nu på at få skabt et systematisk vidensgrundlag, der skal samle og vurdere eksisterende litteratur og data. Aktørerne samarbejder desuden med Syddansk Universitet og kommer til at inddrage data fra den landsdækkende undersøgelse ’Danmark i bevægelse’, der blandt andet ser nærmere på bevægelsesvaner for mennesker med funktionsnedsættelser og særlige behov.

Forundersøgelsen tager afsæt i fire hovedkategorier: Fysisk funktionsnedsættelse, kognitiv funktionsnedsættelse, kronisk sygdom og psykisk lidelse. For at man i fremtiden kan gennemføre præcise målinger, består en del af undersøgelsen i at foretage en nærmere afgrænsning af den målgruppe, som vil være omdrejningspunkt for det videre arbejde med parasport i Danmark.

Projektet er et forarbejde til et større projekt, der skal søges om midler til senere. Håbet er, at det senere bliver muligt også at afdække aktørerne på området, parasportens rammevilkår, den generelle idrætsdeltagelse for mennesker med funktionsnedsættelser, parasportelitens vilkår og den rolle parasportsevents har for udviklingen af parasporten.

Projektet er støttet og finansieret af Parasporten, Elsass Fonden, Vanførefonden, Bevica Fonden og Dansk Blindesamfund.

Forundersøgelsen forventes afsluttet i februar 2022.

Yderligere information

Chefanalytiker Maja Pilgaardmaja.pilgaard@idan.dk+45 2921 7036

Læs lignende nyheder

Dreng jonglerer med fodbold foran boligkompleks
Idan Vifo Artikel 07.11.2023
Ny rapport samler erfaringer med at inkludere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
Tennisspillere
Idan Vifo Artikel 24.10.2022
Ny interesseorganisation skal være talerør for kommunale idrætsråd og -samvirker
Handicappede spiller tennis.
Idan Vifo Artikel 23.06.2022
Syv veje til mere idræt for mennesker med funktionsnedsættelser
Personer med funktionsnedsættelse spiller håndbold.
Idan Vifo Artikel 22.06.2022
Deltagelsen i fysisk aktivitet i fritiden falder med graden af funktionshæmning