Vifo Artikel 01.07.2021

Partier bag udlodningsloven udsætter evaluering af fordelingsmodel

Blandt andet på grund af coronakrisen udsætter politikerne at evaluere den model, som ligger til grund for fordeling af midler fra Danske Spil og Klasselotteriet til en lang række organisationer, institutioner og projekter.

Partierne bag udlovningsloven har besluttet at udsætte evalueringen af den grundlæggende model for fordeling af midler fra Danske Spil og Klasselotteriet til næste år. Det var ellers meningen, at modellen skulle evalueres i 2021.

Beslutningen om at udsætte evalueringen er taget, fordi partierne ikke mener, at der er noget presserende behov for at evaluere modellen, og fordi der er andre vigtige ting at tage stilling til i forbindelse med coronakrisen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Udlodningsmodellen fordeler overskuddet fra Danske Spil og Klasselotteriet til tre grupper: 

  • Gruppe 1 består af de store hovedorganisationer som DIF, DGI og DUF samt en række foreninger inden for almennyttige formål, sociale organisationer, ældreorganisationer og friluftsliv.
  • Gruppe 2 består af selvejende institutioner som Team Danmark, Anti Doping Danmark og Idrættens Analyseinstitut, hestevæddeløbssporten og kulturelle formål, og så er der også en pulje til visse idrætsformål
  • Gruppe 3 består af projektmidler, som fordeles til projekter af seks ministerier heriblandt Kulturministeriet efter en fordelingsnøgle.

Det særlige ved modellen er, at gruppe 1 får tildelt midler før gruppe 2, som igen får tildelt midler før gruppe 3. Det er med andre ord primært de organisationer, som får projektmidler fra ministerierne, der risikerer at miste tilskud, hvis den samlede pulje af udlodningsmidler bliver mindre.

Det var netop på grund af den konstruktion, at Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti besluttede, at modellen skulle evalueres tre år efter, at udlovningsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Partierne ville gerne være sikre på, at modellen er stabil nok til at sikre midler til formål i gruppe 3.

Ifølge pressemeddelelsen fra Kulturministeriet har støtten til formål inden for gruppe 3 ligget stabilt på 69-77 mio. kr. om året siden 2018, og ministeriet forventer også, at der er midler til gruppe 3 i fremtiden.

”Derfor er det aftalepartiernes vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget presserende behov for en evaluering af udlodningsmodellen med henblik på at sikre midler til gruppe 3,” skriver Kulturministeriet i pressemeddelelsen.

Politikerne planlægger at vende tilbage til en evaluering af modellen for fordeling af udlodningsmidler i 2022, men lover også at sætte evalueringen i gang tidligere, hvis udviklingen i overskuddet fra Danske Spil i mellemtiden viser, at der ikke er midler nok til gruppe 3.