Vifo Idan Artikel 24.02.2021

Politikere vil fritage små foreninger for regler om hvidvask

Hvidvaskningsloven gør det besværligt for foreninger at have en konto i en bank. Nu skal en arbejdsgruppe ledet af Finans Danmark komme med løsningsforslag, der kan lette processen.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak

Hvidvaskningsloven gør det både svært og dyrt for mindre foreninger at have en konto i en bank. Derfor foreslår en række partier nu, at ”små foreninger med en begrænset økonomi bør fritages for de kontrolkrav, bankerne stiller, i det omfang det er muligt i henhold til hvidvaskningsloven.”

Det fremgår af et beslutningsforslag sendt til Folketinget.

Ifølge de regler, der gælder lige nu, skal frivillige foreninger blandt andet fremvise legitimation for alle bestyrelsesmedlemmer og indsende vedtægter for at kunne få en konto i banken. Derudover kan det koste foreningerne op til flere tusind kroner at oprette en konto, mens de årlige gebyrer for at have en netbank og et betalingskort også kan løbe op, fordi de skal betales hvert år.

”Allerede nu ved vi fra vores medlemsorganisationer og ikke mindst fra deres lokalforeninger, at det er et reelt og belastende problem. Vi vil gå ind i udvalget med den ambition, at der sker reelle lettelser for foreningerne, uanset om det sker gennem ændringer af loven, nye vejledninger eller ændret praksis i bankerne,” skriver Michael Voss i en artikel på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside.

Det er politikerne bag beslutningsforslaget enige i:

”Kampen mod hvidvask koster Foreningsdanmark mange penge, fordi bankernes hvidvaskkontrol er en væsentlig kilde til de stigende gebyrer. Dette belaster foreningernes økonomi tungt,” skriver de i bemærkningerne til beslutningsforslaget og beder regeringen om at undersøge, om det er muligt at lave en bagatelgrænse, så små foreninger kan undtages fra reglerne om hvidvask.

Finans Danmark nedsætter en arbejdsgruppe

Bankerne vil også gerne finde løsninger på de problemer, som hvidvaskningsloven giver det danske foreningsliv. Finans Danmark, der er en interesseorganisation for realkredit- og banksektoren, har inviteret repræsentanter fra ministerier, myndigheder og foreningslivet, herunder DFS og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), med i et arbejdsudvalg, som skal lave et idekatalog med forslag til, hvordan politikerne kan gøre det mindre bureaukratisk for foreningerne at have en bankkonto.

”Bankerne er klar til at finde løsninger sammen med foreningerne, så der kan blive taget hånd om de udfordringer, reglerne giver. Men det kræver, at man også politisk er klar til det. Man skal være klar til at lette kravene til bankerne – så de kan lette kravene til foreningerne – uden at bankerne bliver straffet for det efterfølgende,” siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard i en artikel på Finans Danmarks hjemmeside.

Arbejdsgruppen skal frem mod sommeren arbejde på løsningsforslag.

”Vi skal sikre, at vi kommer med ideer, der har den rette balance mellem på den ene side at holde fokus på bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet og på den anden side at sikre en så smidig proces som muligt for foreninger og banker,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, der er juridisk direktør i Finans Danmark og formand for arbejdsgruppen.

Det er planen, at arbejdsgruppen skal have et idekatalog klar til politikerne inden sommeren 2021.